Dokumenty

Úplata za vzdělávání

Hudební obor

  1. Individuální výuka = 1.400,-
  2. Skupinová výuka = 1.150,- (2-3 žáci ve výuce)
  3. Kolektivní výuka = 1.000,- (hudební přípravka)

Výtvarný obor

  1. Výtvarná přípravka = 800,- (dvouhodinová dotace)
  2. Výtvarná tvorba = 1.100,- (tříhodinová dotace)

Literárně dramatický obor

  1. Kolektivní výuka = 500,-

Školné se platí pololetně. Skupinová výuka probíhá především u nižších ročníků a u nástrojů jako např. zobcová flétna, kytara.