Platby

  • poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně bez ohledu na počet dnů strávených v ŠD
  • je splatný pololetně, tj. 500 Kč do konce září za I. pololetí a 500 Kč do konce ledna za II. pololetí
  • platba na účet školy č. 100335473/0300
  • v případě nezaplacení může být žák ze ŠD vyloučen

Školné za měsíce, kdy byla škola pro děti uzavřena, bude vraceno poměrnou částkou.