Zájmové kroužky

Díky velkorysým příspěvkům našeho zřizovatele, Obce Stachy a díky zapojení do dotačních projektů, mohou naši žáci všechny školní kroužky navštěvovat zdarma.