Google Street View

Jsme „malá velká škola“

  • Královácká škola Stachy sdružuje školu základní, základní uměleckou, mateřskou, školní družinu a jídelnu.
  • Málopočetné třídy nám umožňují rodinné prostředí a individuální přístup k dětem. Ve výuce vycházíme z tradičního pojetí, které obohacujeme o inovativní postupy, jež připravují děti na život v 21. století. Naši žáci jsou dlouhodobě úspěšní ve školních i sportovních soutěžích, olympiádách i u přijímacích zkoušek na střední školy.
  • Podporujeme pohyb dětí. V rozvrhu mají posílenou výuku tělocviku, můžou sportovat na čerstvém vzduchu a plně tak využít jedinečnou polohu naší školy v prostředí krásné přírody šumavského podhůří.
  • Nabízíme bohatou nabídku doprovodných akcí k vyučovacímu procesu a úzkou spolupráci s rodiči. Díky našemu spojení s mateřskou a základní uměleckou školou poskytujeme komplexní výchovně vzdělávací péči. Rozvíjíme v dětech kreativitu a mohou si u nás vybrat z velkého množství zájmových kroužků.
  • Díky štědrému přispívání našeho zřizovatele, obce Stachy, můžeme provozovat naši „malou velkou“ školu i při malém počtu žáků.