Organizace dne

6:OO – 8:30 h – scházíme se, volná hra dětí, ranní cvičení

8:30 – 9:00h – ranní kruh, společné pozdravení

9:OOh – hygiena, přesnídávka

9:30 – 10:00h – řízenná činnost

10:00 – 11:30h – hygiena, pobyt venku

11:30 – 12:00h – hygiena, oběd

12:00 – 14:00h -odpolední odpočinek

14:00 – 14:30h – hygiena, svačina

14:30 – 15:00h – volné hry ve třídě

15:00h – uzavření 1. třídy, přechod dětí do 2. třídy

15:00 – 16:30h – volné hry, pobyt venku

16:30h – konec provozu