Zápis do 1. třídy


Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce v ZŠ Stachy pro školní rok 2024/25.

Termín: Na měsíc duben bude včas stanoven. Rezervaci přesného času je možné udělat na nástěnce v MŠ.

Místo: budova ZŠ Stachy, I. stupeň (přístavba)