Výuka

Málopočetné třídy nám umožňují rodinné prostředí a individuální přístup k dětem. Ve výuce vycházíme z tradičního pojetí, které obohacujeme o inovativní postupy, jež připravují děti na život v 21. století. Naši žáci jsou dlouhodobě úspěšní ve školních i sportovních soutěžích, olympiádách i u přijímacích zkoušek na střední školy.

Podporujeme pohyb dětí. V rozvrhu mají posílenou výuku tělocviku, můžou sportovat na čerstvém vzduchu a plně tak využít jedinečnou polohu naší školy v prostředí krásné přírody šumavského podhůří.

Nabízíme bohatou nabídku doprovodných akcí k vyučovacímu procesu a úzkou spolupráci s rodiči. Díky našemu spojení s mateřskou a základní uměleckou školou poskytujeme komplexní výchovně vzdělávací péči. Součástí školy je také školní jídelna a školní družina. Rozvíjíme v dětech kreativitu a můžou si u nás vybrat z velkého množství zájmových kroužků.

V naší škole podporujeme kreativní a pokrokové metody a formy vyučování s respektujícím přístupem k dětem.

Mezi ně patří mimo jiné:

Hejného metoda ve výuce matematiky

Co je to „Hejného metoda“?

Konstruktivistický způsob výuky matematiky.

Touto metodou učí již přes 750 z 4 100 základních škol v ČR.

S výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného jsou seznamováni studenti programů Učitelství pro 1. stupeň na pedagogických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě v Ostravě. O metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku (kde se již pilotují učební materiály) či v Kanadě. Učebnicím kolektivu prof. Hejného udělilo MŠMT schvalovací doložku.


Někteří rodiče se zbytečně obávají, že při této metodě se děti necvičí v numerickém počítání. Toho se opravdu nemusí obávat. V Hejného metodě jde podpora logického a konstruktivistického myšlení ruku v ruce s numerickým počítáním.


12 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ METODY

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE: https://www.h-mat.cz/Průzkum: Žáci, kteří se učí podle Hejného metody, mají lepší výsledky

Podle průzkumu dosahují v matematice lepších výsledků žáci, kteří se vzdělávají...

Metoda čtení od písmen ke slovům

Od analyticko-syntetické metody hláskovací (mezi učiteli známé jako slabikovací metoda) se liší zejména tím, že vynechává bezvýznamové slabiky. Žáci se učí číst nejprve velká tiskací písmena, která skládají rovnou do smysluplných slov. Po zvládnutí všech velkých písmen abecedy, přichází na řadu také čtení malých tiskacích písmen.

Na konci 1. třídy žáci čtou běžný čítankový text podobně jako u ostatních metod čtení.

 • Cílem výuky čtení v prvním ročníku je naučit žáky základům čtení s porozuměním a probudit v nich zájem o knihu.
 • Metoda uplatněná v této učebnici (analyticko-syntetická metoda bez tvorby slabik) svou jednoduchostí a rychlým čtenářským postupem tento cíl podporuje ve všech požadavcích.
 • Od analyticko-syntetické metody hláskovací (mezi učiteli známé jako slabikovací metoda) se liší zejména tím, že vynechává tvorbu slabik, které nemají významový obsah.
 • Žáci se učí číst nejprve velká tiskací písmena, která skládají rovnou do smysluplných slov. Pomáhá jim přitom trénink sluchové a zrakové syntézy a analýzy, pro nějž je v učebnici připraveno mnoho podnětů. Teprve, když žáci umí číst všechna velká tiskací písmena, přechází ke čtení písmen malých.
 • Tato metoda je založená na jednoduchosti, aktivitě, rozvoji myšlení a diferencovaném přístupu k žákům, což odpovídá požadavkům RVP ZV. 1. vydání
 • Učebnice byla doc. Radkou Wildovou a dr. Zdeňkem Křivánkem (odborníky na počáteční čtení uznávanými širokou veřejností) i učiteli z praxe kladně hodnocena zejména pro tyto rysy:
 • učení čtení je zjednodušeno tím, že žáci z počátku pracují pouze s velkými tiskacími písmeny
 • princip obtahování hůlkového (tiskacího ) písma přímo v učebnici pozitivně ovlivňuje rozvoj čtení
 • systematická práce se sluchovou analýzou a syntézou vede k rozvoji myšlení žáků
 • tvůrčím způsobem využité osvědčené metodické obraty elementárního čtení vzbuzují nenásilně aktivitu dětí
 • jednoduchost metody čtení umožňuje využití učebnice i při dyslexii či jiných případech retardace učení
 • rozdělení textů do dvou úrovní umožňuje diferencovaný přístup k žákům

VÍCE O UČEBNICI NALEZNETE ZDE: https://www.ucebnicemapy.cz/ucebnice-pro-zakladni-skoly/cesky-jazyk-zs/cesky-jazyk-pro-1.-rocnik-zs/cteni-pro-prvnacky-1-1192.html


Psaní

 • Žáci se učí psát nejprve velká tiskací písmena, která si zapisují také do písmenkáře
 • Později během 1. třídy přichází na řadu psací písmo, které cvičí také v písankách
 • Na konci 1. třídy píšou žáci psacím písmem v souvislých větách