Učitelé

Bc. Pavla Janečkovávedoucí učitelkajaneckova@skolastachy.cz
pafjan@centrum.cz
777 465 830
Marie Lukášková učitelka
Bc. Veronika Berounská učitelka berounska@skolastachy.cz
Radka Fojtů
učitelka
mrackova@skolastachy.cz
Bc. Štěpánka Voldřichová asistent pedagoga

Štěpánka Shánělová – učitelka stepanka.shanelova@email.cz

Radka Lukášová – asistent pedagoga