Metodik prevence

Mgr. Klára Nováková

Telefon: 388 428 056

Email: novakova@skolastachy.cz