Aktuality ZŠ


LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Kroužek jógy nebyl naplněn.
RECYKLOHRANÍ

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky žákům a pracovníkům školy se naše Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,45 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že za rok 2022 došlo k úspoře produkce CO2 o 5,37 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 3 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 263,82 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 10 krát.

Došlo také k úspoře 2 715,81 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 2716 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 260,25 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 11 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 9,04 kg mědi, což stačí pro ražbu 1608 1€ mincí, nebo 11,08 kg hliníku, který by stačil na výrobu 739 plechovek o objemu 0,33 l.