Učitelé – obory

Hudební obor

MgA. Eliška Bejčková

 • klavír, klávesy

Hudba je velkou součástí mého života. Navštěvovala jsem ZUŠ ve Vimperku, obor klavír u pana učitele Jana Tláskala. Později jsem přidala hru na další hudební nástroje: kytaru, kontrabas a české dudy. Ráda hraji a zpívám s přáteli v různých kapelách a uskupeních. Vystudovala jsem ČVUT a HAMU obor zvuková tvorba a jako zvukařka pracuji pro film, rozhlas i v hudební branži. Jako učitelka se snažím ke každému žákovi přistupovat individuálně a vybrat mu skladby, které by ho bavily.

Bončková Olga

 • housle, akordeon

Vyučovat v LŠU ve Vimperku jsem začala v roce 1972 a o rok později na pobočce ve Stachách, kde učím doposud. Během své letité pedagogické praxe jsem učila hru na housle, akordeon, violu, klavír, hudební nauku a vedla jsem houslové i pěvecké soubory. V ZUŠ ve Stachách jsem zůstala natrvalo, několik let jsem vykonávala funkci ředitelky ZUŠ a vedoucí ZUŠ. Téměř čtyřicet let jsem byla aktivní houslistkou při OÚ ve Stachách. V roce 2015 jsem byla za svou celoživotní práci vyhodnocena a odměněna Školským úřadem ve Vimperku. Mottem mé pedagogické činnosti je: „Kdo hudbě rozumí, má více ze života.“

BcA. Brabec Lukáš, DiS.

 • bicí nástroje, hudební dílna

Po třech letech studia na Konzervatoři České Budějovice jsem přestoupil na Pražskou konzervatoř, kterou jsem absolvoval v roce 2018 u Pavla Razíma. Nyní studuji na Akademii múzických umění v Praze na katedře bicích nástrojů u doc. Daniela Mikoláška. V umělecké činnosti se věnuji jak klasické hudbě (spolupráce s orchestrem FOK, Plzeňskou filharmonií, Jihočeskou filharmonií, Českou studentskou filharmonií, ČNSO, Prague Royal Philharmonic, orchestrem Berg etc.), tak hudbě populární (Tolstoys, Michaela Gemrotová, Circus Problem, GoJa, Page Turners etc.). Mimo výkonnou produkci se také věnuji vlastní tvorbě vycházející převážně ze žánru ambient a zvukové tvorbě. Studium na ZUŠ by dle mého názoru v první řadě nemělo žáka vést k profesionální kariéře hudebníka, nýbrž k hlubšímu poznání světa, a to skrz hudbu, která svět zrdcadlí.

Čížková Lenka, DiS.

 • zobcová flétna, klarinet, saxofon, hoboj, české dudy, hudební nauky

Můj život byl od útlého věku spjat s hudbou. Navštěvovala jsem ZUŠ ve Strakonicích, kde jsem začala hrát na zobcovou flétnu u p. uč. Miroslava Lukeše. Nadále jsem pokračovala ve hře na dechové nástroje, konkrétně klarinet, saxofon. Při ZUŠ jsem hrála v dudácké muzice a účastnila se sólových, komorních soutěží. Na české dudy jsem se učila u pana Josefa Režného.
Na Konzervatoři a Vyšší odborné škole v Českých Budějovicích jsem absolvovala hru na hoboj. Při studiu jsem byla aktivní v několika orchestrech, komorní hře, sólové hře, hudební skupině, která vystupovala i v zahraničí.
V Základní umělecké škole Stachy vyučuji a vychovávám mladé nadějné muzikanty od roku 2006. Moji žáci vystupují na koncertech, různých kulturních akcích, úspěšně se účastní soutěží, seminářů. Ve Stachách jsem založila folklórní soubor Chorošek, který pravidelně vystupuje i na velkých akcích např. Mezinárodní dudácký festival ve Strakonicích. Dudácká muzika prezentuje Stašsko nejen po celé republice.

Bc. Drholcová Barbora

 • klasická kytara

Hudba mne od dětství provázela každým dnem, kdy jsem chodila do Vimperské ZUŠ, byla součástí dechového orchestru nebo pěveckých sborů, vystupovala na koncertech a soutěžích nebo jsme s přáteli hráli a zpívali jen tak pro radost. Po vystudování gymnázia jsem však hudbu z velké části opustila pro studium matematiky a poté pro mou novou roli dvojnásobné maminky. Nyní se mi do života vrací, znovu se stává každodenní součástí mého života, můj život obohacuje tak, jak to umí jen ona. Osud mě přivedl k učitelství hry na klasickou kytaru a já se těším z toho, že mohu to, co jsem se naučila, předávat dál.

Hadravová Eva, DiS.

 • zobcová flétna, trubka, hudební přípravka a hudební nauky

Cesta hudebníka u mne začala na ZUŠ ve Vimperku, později v ZUMŠ ve Vlachově Březí. V posledním ročníku základní školy bylo pro mne studium konzervatoře zcela jasnou volbou. Mé kroky vedly na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde jsem absolvovala hru na lesní roh. Během studií jsem aktivně působila v různých komorních, orchestrálních souborech a také ve sborovém uskupení KomoraCzech. Učit děti mne baví, být přitom, když jako pedagog mohu být průvodcem a v dětech objevovat, rozvíjet pozitivní vztah k hudbě i sobě samému. V ZUŠ Stachy vyučuji hru na zobcovou flétnu, trubku, hudební nauky a zastávám pozici vedoucí učitelky.  

Mgr. Hamberger Marek

 • kytara, elektrická kytara, zpěv

Vystudoval jsem Západočeskou univerzitu v Plzni obor Sólový zpěv a hudební výchova pro střední školy. Od roku 2009 až do současnosti vyučuji v ZUŠ Stachy zpěv, kytaru a elektrickou kytaru. Mou celoživotní vášní je kytara, hlavně tedy elektrická a zpěv – klasický i populární.

Mgr. Bc. Marek Michal

 • klavír, elektronické klávesy

Navštěvoval jsem ZUŠ Vimperk, později I. soukromou ZUŠ České Budějovice. V hudebním vzdělávání jsem pokračoval po studiu gymnázia dále na Univerzitě Hradec Králové: obory Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Hv, Zt a Sbormistrovství chrámové hudby a na konzervatoři v Českých Budějovicích: obor Hra na varhany. Rád se učím nové věci, při výuce uplatňuji moderní metody a snažím se ve svých žácích rozvíjet především přirozený pozitivní vztah k hudbě. Mám rád hudbu starých mistrů, ale není mi cizí ani hudba moderní. Jako varhaník jsem působil při několika kůrech. V současné době hraji nejčastěji v Kašperských Horách. Spolupracuji s různými muzikanty a příležitostně realizuji varhanní koncerty. V ZUŠ Stachy vyučuji hru na klavír a EKN.

Mgr. Střeleček Michal

 • klavír, elektronické klávesy

Se Základní uměleckou školou ve Stachách jsem spjat již od dětských let, kdy jsem začal hrát na klavír u paní učitelky N. Žižkové. Po dokončení Pedagogické fakulty v Plzni jsem se vrátil do naší školy jako učitel a působím zde více než 20 let. Vyučuji hru na klavír, klávesy a korepetuji. Radost dětí z hudby a jejich hudební růst jsou největší odměnou mé pedagogické práce.

Mgr. Turková Monika, DiS.

 • zobcová flétna, příčná flétna, hudební nauky a sborový zpěv

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor učitelství pro 1. stupeň s rozšířeným studiem hudební výchovy, dále jsem navštěvovala plzeňskou Fakultu celoživotního vzdělávání, obor angličtina. Později mé kroky vedly na Konzervatoř v Českých Budějovicích, kde jsem absolvovala obor příčná flétna u MgA. Jany Zavičákové. Svou pedagogickou praxi jsem započala v roce 1998 v ZUŠ Vimperk, v níž jsem pracovala do roku 2011, poté jsem nastoupila do ZUŠ Stachy, kde působím dodnes. Od roku 2019 vyučuji i v MŠ a ZŠ v Šumavských Hošticích. Velice ráda pracuji s dětmi, a to nejen v hodinách flétny, ale také ve sboru. Založila jsem společně s dalšími ženami pěvecké uskupení Black Ladies.

huhu

Mgr. Vavříková Hedvika

 • housle

Navštěvovala jsem LŠU ve Vimperku, po základní škole nastoupila na Gymnáziu ve Strakonicích. Svá studia jsem zakončila na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity.

Pravidelně absolvuji houslové semináře.

Výtvarný obor

Mgr. et MgA. Vendula Roučová

Každý může tvořit, i když si třeba zpočátku nevěřÍ. A ten proces, kdy hledáme, který druh tvorby je pro něj ten pravý, je fascinující. Naopak s tím, kdo už se s výtvarnem přátelí, objevujeme nové a nové obzory. Tvorba je prostě dobrodružství. Radost. Relaxace. Cesta pod povrch. I proto mě baví předávat ji dál.

Také jsem navštěvovala výtvarný obor v ZUŠce – u Václava Mandelíka a možná právě díky tomu jsem pokračovala na Západočeské univerzitě v Plzni, na pedagogické fakultě – obor Výtvarná výchova a Český jazyk a literatura pro střední školy. A jsem tomu ráda. Kromě výtvarného učím v ZUŠ i literárně-dramatický obor a obě tyto sféry se mi občas při výuce prolínají a navzájem obohacují.

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“ Albert Einstein

Literárně dramatický obor

Mgr. et MgA. Vendula Roučová

„Učení samo má býti milé a libé a nemá se jinak díti, než jako hra a kratochvíle.“      Jan Amos Komenský

Moje cesta k literárně-dramatickému oboru začala vlastně už na vimperském gymnáziu v divadelním souboru Spirála. I když jsem šla nakonec studovat výtvarné umění a literaturu, divadlo se mi “pod nohy” pletlo pořád: v Plzni jsem díky Romanu Černíkovi absolvovala certifikátové studium dramatické výchovy a přidala se k divadelnímu souboru Tyan, hostovala dvakrát v souboru Evrybáby a nakonec ještě vyrazila na DAMU – studovat výchovnou dramatiku jako svůj třetí obor.

Cesta k rozvíjení a poznávání sebe sama skrze tvořivou dramatiku je kouzelná a hravá, plná překvapení, kdy ani nepostřehnete, že se vlastně učíte. Nebojte se hrát si, protože slovy jednoho anglického přísloví (které jsem si půjčila z knihy Metodika DV paní profesorky Evy Machkové): „Samá práce a žádná hra dělá z Honzy hlupáka.”