9. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

PŘÍRODOPIS

  • opakování

ZEMĚPIS

  • Obyvatelé současného světa
    • uč. str. 68 – 70
  • Opakování

FYZIKA

  • Opakování učiva 9. ročníku (atomy a záření)

CHEMIE

  • opakování

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

ANGLICKÝ JAZYK

  • již nebudeme pracovat s učebnicí
  • V pondělí nebude online hodina – žáci mají přijímací zkoušky
  • Další dvě hodiny budeme věnovat práci v aplikaci mooveez.com – společně se podíváme na film „Shadows in the sun“

MATEMATIKA

  • finanční matematika – opakování; jehlan – objem a povrch
  • kvíz – pondělí 9:00 – finanční matematika
  • https://www.youtube.com/watch?v=3iZ54Xs8z5s – jak počítat objem a povrch jehlanu
  • návod pro výpočet ostatních druhů jehlanů bude v Teams
  • příklady: 
    • 1) jehlan má obdélníkovou podstavu o rozměrech 8 cm a 7 cm a výšku 9 cm
    • 2) pravidelný čtyřboký jehlan (čtvercová podstava) s délkou podstavy 5 cm a výškou 10 cm
    • 3) jehlan s podstavou rovnostranného trojúhelníku s délkou strany 4 cm (výšku podstavného trojúhelníku si musíš  dopočítat, což je jednoduché) a výškou 5 cm
  • všechny příklady si zkus nakreslit, pomůže to 🙂 
  • (odpovědi na příklady nahrávejte do formulářů, na které bude odkaz v Teams)

PŘÍRODOPIS

  • Opakování geologického složení ČR a vývojových etap Země     

ZEMĚPIS

  • Přírodní zdroje
    • uč. str. 60 – 63
  • Zemědělství, půda   
    • uč. str. 64 – 67 

FYZIKA

  • Opakování učiva 9. ročníku (elektrický proud v polovodičích)

CHEMIE

  • Opakování organické chemie

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • veškerá látka už je dobrána
  • vaším jediným úkolem pro tento týden je doposlat úkoly, které jste dosud neodevzdali (platí jen pro některé)

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

ČESKÝ JAZYK

  • Konzultace k přijímacím zkouškám 
    • Didaktický test 
  • Literatura v době normalizace 

ANGLICKÝ JAZYK

  • pokračujeme s trpným rodem. Tentokrát v různých časech.
    • Smart Akec’s plan
    • SB 58/59
  • Odevzdej vypracované:
    • cv. 2 – napiš věty dle pravdy, pokud bylo řečeno
    • cv. 4 – přepiš věty v trpn rodě
    • cv. 5 b – po poslechu dopln slova
  • Procvičuj si:
    • WB 46/47

MATEMATIKA

  • ​finanční matematika – různá úrokovací období
  • učebnice 58-61

• úterý + čtvrtek – výuka ve škole 🙂 

DĚJĚPIS

  • Sametová revoluce 
  • Kultura a věda v poválečném období 

PŘÍRODOPIS

  • Geologická mozaika Česka – pokračování
    • uč. str. 115 – 119

ZEMĚPIS

  • Rozdíly ve vyspělosti zemí
    • uč. str. 48 – 59

CHEMIE

  • Výživou ke zdraví   
    • uč. str. 78 – 79

FYZIKA

  • Vývoj fyziky 
    • . str.127-130)
  • opakování učiva 9. ročníku (elektrodynamika)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • kvíz – souhrnné opakování (odkaz na kvíz na Teams)

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

  • Konzultace k přijímacím zkouškám 
    • Didaktický test 
  • Čtenářský deník 

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

  • ​finanční matematika- složené a jednoduché úročení
  • videokonference – pondělí 10:00
  • učebnice strana 52-55
  • úterý + čtvrtek – výuka ve škole 🙂 

DĚJĚPIS

  • Normalizace 
  • 80. Léta v ČSR 

PŘÍRODOPIS

  • Geologické základy české krajiny
    • uč. str. 112
    • geologická mozaika Česka     – uč. str. 113 – 114

ZEMĚPIS

  • Politická globalizace
    • uč. str. 44 – 47

CHEMIE

  • Otravné látky      – uč. str. 77

FYZIKA

  • Sluneční a hvězdný čas (. str.120-122)
  • souhvězdí (. str.123-126)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • Člověk poznává svět – pracovní list v Teams

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

  • Konzultace k přijímacím zkouškám 
    • Didaktický test 
  • Čtenářský deník 

ANGLICKÝ JAZYK

Reading SB 85 Unit 5 – Our environment

  • Trpný rod – Passive voice
  • SB 56/57
  • SB 58/ 59
  • WB 44/45 a 46/47

MATEMATIKA

  • ​finanční matematika – evropský standard
    • počítání úroků, pokud ukládáme peníze na méně než jeden rok
    • učebnice strana 46-51
  • úterý – výuka ve škole 🙂 

DĚJĚPIS

  • Běžný život v ČSR 
  • Pokus o změnu 1968  

PŘÍRODOPIS

  • Třetihory, čtvrtohory
    •  uč. str. 110 – 111

ZEMĚPIS

  • Globální problémy životního prostředí
    • uč. str. 37 – 43

CHEMIE

  • Chemie pro člověka – látky v zemědělství, látky využívané k hygieně   
    • uč. str. 75
  • Drogy     
    • uč. str. 76 – 77

FYZIKA

  • Astronomické jednotky délky
    • uč. str.118-119

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • Zaměstnání a povolání – téma
    • napište úvahu o tom, proč je správný výběr povolání tak důležitý
    • další podrobnosti v Teams

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

  • Konzultace k přijímacím zkouškám 
    • Stylistika 
    • Didaktický test 

MATEMATIKA

  • finanční matematika- uložení peněz do banky, dluhopisy, termínované vklady, depozitní certifikáty
    • počítání nezdaněných úroků, daně z úroku, zdaněných úroků
    • učebnice strana 42-45

• úterý + čtvrtek – výuka ve škole

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí 

  • Opakování před testem 
  • Práce s pracovním sešitem 
  • Online procvičování 

Středa 

  • Test Unit 4 

Čtvrtek 

  • Reading SB 85

DĚJĚPIS

  • Upevňování komunistického režimu 
  • Politické procesy  

PŘÍRODOPIS

  •  Prvohory, druhohory
    •  uč. str. 108 – 110 

ZEMĚPIS

  • Kulturní globalizace
    •  uč. str. 26 – 36

CHEMIE

  • Léčiva     
    • uč. str. 74 – 75

FYZIKA

  • Galaxie (uč. str. 116-119)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • Člověk a předpoklady zapojení do lidské spolupráce – zaměstnání a povolání 
    • zadání bude v Teams

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

  • Ml: Zájmena, práce s online příručkou, pravopis 
  • SL: Fejeton – vlastní práce 

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí

  • SB str. 84 – přečti si a poslechni text
  • Poslech najdeš zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
  • cv. 1 a) označ osoby na obrázku
  • cv. 1 b) spoj výrazy s osobami z 1a 
  • cv. 2 Oprav věty – opravené věty napiš a pošli přes zadání ke kontrole
  • Odpověz na otázky: Did you like the story? Why? Why not? What is the moral of the story?

Středa, Čtvrtek

  • SB str. 51/ 7 speaking
  • SB str. 52/ Robin Hood
  • SB str. 40/41

MATEMATIKA

  • ​finanční matematika- úvěry
  • učebnice strana 38-42
  • videokonference – úterý 10:00
  • doučování na přijímací zkoušky – úterý 9:00 + středa 10:00

DĚJĚPIS

  • Zákonodárství a volby 1946 

PŘÍRODOPIS

  • Historie Země
    •  uč. str. 103 – 105
  •  První organismy na Zemi
    •  uč. str. 106 – 107

ZEMĚPIS

  • Globalizace ve službách a cestovním ruchu
    •  uč. str. 22 – 25

FYZIKA

  • Zánik hvězd
    • uč. str. 114-116

CHEMIE

  • Biokatalyzátory     
    • uč. str. 68 – 69  
  • Žijeme v období chemizace     
    • uč. str. 72 – 73

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

  • Ml: Přídavná jména, práce s online příručkou, pravopis 
  • SL: Fejeton – vlastní práce 

ANGLICKÝ JAZYK

  • pokračujeme v lekci 9, tento týden se zaměříme na mluvení. 
  • SB str. 50 – Kids – pusť si na odkaze nahrávku, přečti si text
  • https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
  • SB str. 50 / 2 vyber správné slovo.
  • SB str. 51 / 3 co se stane dál? Poslechni si. Odpověz na otázky ve cv. 3c.
  • SB str. 51 / Everyday English                  
    • 4 – spoj k sobě části vět                  
    • 5 – objednávání jídla – zkus si sestavit rozhovor v restauraci      
    • 6, 7 vytvářej dialogy – použij fráze ze cv. 4 a cv. 7
  • WB 40 / 41

MATEMATIKA

  • opakování goniometrických funkcí
    • strana 81
  • FINANČNÍ MATEMATIKA – nové téma
    • nová učebnice (3. díl)
  • v úterý proběhne videohovor, ve kterém zopakujeme počítání s procenty, které budeme později hodně potřebovat
    • nová učebnice strana 35-37

Každé úterý v 9:00 a každou středu v 10:00 bude od tohoto týdne probíhat doučování na přijímací zkoušky z matematiky (doučování je dobrovolné).

DĚJĚPIS

  • ČSR po II. sv. válce 

PŘÍRODOPIS

  • Voda – 2. část    
    • uč. str. 83 – 85     
  • Atmosféra   
    • uč. str. 86 – 88

ZEMĚPIS

  • Nadnárodní společnosti
    • uč. str. 18 – 19
  • Lokalizační faktory v průmyslu.
    • uč. str. 20 – 21

FYZIKA

  • Vznik a vývoj hvězd
    • uč. str. 111-114

CHEMIE

  • Bílkoviny
    • uč. st.66 – 67       
  • Biokatalyzátory    
    • uč. str. 68 – 69

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

  • Ml: Skloňování cizí jmen, přídavná jména 
  • SL: Fejeton 
  • L: Underground, české drama 20. st.  

ANGLICKÝ JAZYK

  • Imagination SB – 48 a 49 -speaking about personialities 
  • WB 38 a 39 – přídavná jména
  • slovní zásoba – přídavná jména z učebnice + prezentace 
  • Kvíz – slovní zásoba

MATEMATIKA

UŽITÍ GONIOMETRICKÝCH FUNKCÍ

  • učebnice 78-81
  • 80/12 – příklad za jedničku

DĚJĚPIS

  • Východní blok 
  • Dění uvnitř východního bloku 

PŘÍRODOPIS

  • Půda
    •  uč. str. 80 – 82
    • zapsat zaslané poznámky  
  • Voda – 1. část    
  • uč, str. 83 – 85

FYZIKA

  • Keplerovy zákony (uč. str. 109-111)

ZEMĚPIS

  • Globalizace – globalizace v sociální a kulturní oblasti
    • uč. str. 15 – 16
  • Globalizace – globalizace v oblasti životního prostředí
    • uč. str. 16 – 17

CHEMIE

  • Sacharidy
    • uč. st.62 – 63
    • zapsat poznámky      
  • Tuky
    • uč. str. 64 – 65

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • Všeobecná deklarace lidských práv
    • 16.-30. článek – přečíst a shrnout do sešitu

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

  • Ml: Slovní a věcný význam jmen, podstatná jména přejatá 
  • SL: Fejeton 
  • L: Underground 

ANGLICKÝ JAZYK

Povelikonoční týden nám přinese zopakování dosud probrané látky z lekce 4. Popovídáme si o našich Velikonocích. 

Podívám se taky, jak si pamatujeme novou slovní zásobu – zapisujte si do slovníčku a učte se. 

Dále se dostaneme na zájmena zakončená -ed nebo -ing. 

There´s someone/something ing – pictures to describe: 

Slovesa s infinitivem a gerundiem 

SB  48 / 1,2 , 3  

  • Adjectives –ed or -ing 
  • Find the real you! 
  • Speaking about our personilities 

MATEMATIKA

  • výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku s využitím goniometrických funkcí 
  • učebnice strana 75-76
  • videokonference – zopakování probrané látky a vysvětlení nejasností

DĚJEPIS

  • Evropská integrace 
  • Dekolonizace 

PŘÍRODOPIS

  • Půda
    •  uč. str. 80 – 82
    • zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

  • Globalizace – globalizace ekonomiky, globalizace v politice
    • uč. str. 12 – 14

CHEMIE

  • Sacharidy
    • uč. st.62 – 63
    • zapsat poznámky

FYZIKA

  • Malá tělesa sluneční soustavy
    • uč. str. 106-109
    • PS str. 47/cv.1,2, str. 48/cv.3

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • Všeobecná deklarace lidských práv – prvních 15 článků

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

  • Ml: Slovní a věcný význam jmen 
  • SL: Reportáž 

MATEMATIKA

  • procvičování funkcí sinus, cosinus, tangens na internetovém portálu www.umimematiku.cz (návod na přihlášení je v Teams)
  • kvíz sinus, cosinus, tangens – přes formulář Forms, instrukce na hlavní stránce předmětu v Teams

VÝPOČET DÉLKY STRANY V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU

  • 75/C – opsat a snažit se pochopit, jak budete postupovat v případě, že chcete dopočítat chybějící délku strany (návod je v Teams)
  • podle návodu u příkladu 75/C vypočítejte příklad 75/6; 75/7 
  • postupy a detailní informace budou v Teams

DĚJEPIS

  • Test – studená válka 

PŘÍRODOPIS

  • Usazené horniny – chemické, organické
  • opakování usazených hornin
    • uč. str. 76 – 79
    • vypracovat vybraná cvičení
    • zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS 

  • Globalizace – globalizace ekonomiky, globalizace v politice
    • uč. str. 12 – 14

CHEMIE

  • Plasty
    • uč. st.55 – 57
    • vypracování samostatné práce

FYZIKA

  • Plynné planety – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
    • uč. str. 102-105
    • PS str. 44/cv. 1, str. 46/cv. 1

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

  • Ml: Podstatná jména
  • SL: Fejeton
  • L: Karel Kryl
  • Online hovor ve úterý v 11:00 – na programu bude opakování podstatných jmen, všeho co o nich víme, co u nich určujeme.
  • Online hovor v pátek v 10:00 – literatura písničkáři, interpretace díla Karla Kryla

MATEMATIKA

  • videohovor – konzultace probrané látky a nejasností
    • výpočet hodnot goniometrických funkcí z obrázku, kde jsou zadané velikosti stran
    • učebnice 73,1; 74/2
  • pracovní sešit 107/1,2,3; 108//4
  • výpočet velikosti úhlu z obrázku pomocí funkcí sinus, cosinus a tangens
    • učebnice 74/3,4,5; pracovní sešit 108/5,6,7,8

ANGLICKÝ JAZYK

V tomto týdnu začneme novou lekci. Primárně zde budeme probírat slovesa, která se pojí s infinitive a gerundiem ( -ing tvarem). Mnohá již máme naučená a nepřekvapí nás jejich použití. Některé věci budou nové.  Dále pak budem procvičovat there´s someone + ing, …. 

Unit 4 – Heroes 

  • Online lessons – slovesa s infinitivem a gerundiem 
  • King Arthur 
  • Práce s učebnicí, pracovním sešitem 

Reading 

  • SB 63 The Necklace 
  • SB 64 The Three Strangers 

DĚJEPIS

  • Čtvrtá fáze studené války
  • Online hovor v pátek v 11:00

PŘÍRODOPIS

  • Činnost větru                  
    • uč. str. 74- 75                 
  • Usazené horniny – úlomkovité                 
    • uč. str. 76 – 77           

CHEMIE

  • Aminokyseliny – opakování                
  • Estery                 
    • uč. str. – 54           

ZEMĚPIS

  • Kraje ČR – opakování                
  • Globalizace –  str. 12

FYZIKA

  • Kamenné planety (uč. str. 99-102)
  • Plynné planety – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun (za úkol vyhledat základní informace o těchto planetách)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • napsat úvahu inspirovanou filmem Chlapec v pruhovaném pyžamu, která se týká probíraného tématu antisemitismu (přibližně 200 slov)

Po 23. 03. – Pá 27. 03.

ČESKÝ JAZYK

  • ML: Hláskosloví
  • SL: Publicistika
  • L: Milan Kundera

MATEMATIKA

  • funkce tangens
    • učebnice 70-73
    • pracovní sešit 105-107
  • výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
    • učebnice 73-74
    • pracovní sešit 107-108

ANGLICKÝ JAZYK

  • Ještě budeme opakovat a ve čtvrtek nás čeká opakování formou testu.  
  • Ve středu si zkusíme chvíli popovídat na video chatu. Zkuste, prosím, zajistit, aby vám fungoval mikrofon a kamera. 

Pondělí 

Středa 

Čtvrtek  

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

  • Online test – Unit 3 

DĚJEPIS

  • III. Fáze studené války
  • Karibská krize

FYZIKA

  • Slunce (uč. str. 96-98)
  • Kamenné planety – Merkur, Venuše, Mars (za úkol vyhledat základní informace o těchto planetách)

PŘÍRODOPIS

  • Činnost ledovců   
    • uč. str. 72 – 73 +  vypracovat vybraná cvičení a zapsat zaslané poznámky

Pondělí 16. 3. – pá 20. 3.

ZEMĚPIS

  • Kraje ČR – výuka ze zaslaných materiálů

CHEMIE

  • Karboxylové kyseliny, aminokyseliny
    •  uč. st.51 – 53     
    • zapsat zaslané poznámky, procvičování

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • shlédnutí filmu týkajícího se tématu lidských práv (domluva přes Teams) 

ČESKÝ JAZYK

  • M: Hláskosloví
  • S: Tvorba rozhovoru
  • L: Josef Škvorecký

MATEMATIKA

  • funkce sinus, kosinus
  • učebnice str. 65-70
  • pracovní sešit str. 102-105

ANGLICKÝ JAZYK

  • učebnice str. 41 – článek o vitamínech a minerálech       
  • učebnice str. 42 – opakování – vypracovat v Teams       
  • pracovní sešit str. 32 – Progress check

NĚMECKÝ JAZYK

  • 16.3.: Von – bis zu – učebnice str. 53 – gramatika, PS cv. 2/ str. 54 a cv. 4/str. 55
  • 19.3.: Die Touristin fragt – učebnice cv 2/str. 53, PS cv. 5/55

FYZIKA

  • Čím se zabývá astronomie (uč. str. 94-95), Slunce (uč. str. 96-98)

PŘÍRODOPIS

  • Činnost vody 
    • uč. str. 68 – 71, pr. s. 28 – 29 vypracovat vybraná cvičení + zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

  • zasílání prezentací krajů ČR + výuka ze zaslaných materiálů

CHEMIE

  • Aldehydy a ketony 
    • uč. st.50 – 51       – zapsat zaslané poznámky, procvičování

DĚJEPIS

  • NATO, Berlínská krize
  • Suezská krize

OBČANSKÁ VÝCHOVA

  • vyhledat a sepsat do sešitu informace o problémech v oblasti lidských práv (rasismus, antisemitismus, kolektivismus, individualismus, xenofobie, anarchie, terorismus)