9. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

PŘÍRODOPIS

 • opakování

ZEMĚPIS

 • Obyvatelé současného světa
  • uč. str. 68 – 70
 • Opakování

FYZIKA

 • Opakování učiva 9. ročníku (atomy a záření)

CHEMIE

 • opakování

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

ANGLICKÝ JAZYK

 • již nebudeme pracovat s učebnicí
 • V pondělí nebude online hodina – žáci mají přijímací zkoušky
 • Další dvě hodiny budeme věnovat práci v aplikaci mooveez.com – společně se podíváme na film „Shadows in the sun“

MATEMATIKA

 • finanční matematika – opakování; jehlan – objem a povrch
 • kvíz – pondělí 9:00 – finanční matematika
 • https://www.youtube.com/watch?v=3iZ54Xs8z5s – jak počítat objem a povrch jehlanu
 • návod pro výpočet ostatních druhů jehlanů bude v Teams
 • příklady: 
  • 1) jehlan má obdélníkovou podstavu o rozměrech 8 cm a 7 cm a výšku 9 cm
  • 2) pravidelný čtyřboký jehlan (čtvercová podstava) s délkou podstavy 5 cm a výškou 10 cm
  • 3) jehlan s podstavou rovnostranného trojúhelníku s délkou strany 4 cm (výšku podstavného trojúhelníku si musíš  dopočítat, což je jednoduché) a výškou 5 cm
 • všechny příklady si zkus nakreslit, pomůže to 🙂 
 • (odpovědi na příklady nahrávejte do formulářů, na které bude odkaz v Teams)

PŘÍRODOPIS

 • Opakování geologického složení ČR a vývojových etap Země     

ZEMĚPIS

 • Přírodní zdroje
  • uč. str. 60 – 63
 • Zemědělství, půda   
  • uč. str. 64 – 67 

FYZIKA

 • Opakování učiva 9. ročníku (elektrický proud v polovodičích)

CHEMIE

 • Opakování organické chemie

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • veškerá látka už je dobrána
 • vaším jediným úkolem pro tento týden je doposlat úkoly, které jste dosud neodevzdali (platí jen pro některé)

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • Konzultace k přijímacím zkouškám 
  • Didaktický test 
 • Literatura v době normalizace 

ANGLICKÝ JAZYK

 • pokračujeme s trpným rodem. Tentokrát v různých časech.
  • Smart Akec’s plan
  • SB 58/59
 • Odevzdej vypracované:
  • cv. 2 – napiš věty dle pravdy, pokud bylo řečeno
  • cv. 4 – přepiš věty v trpn rodě
  • cv. 5 b – po poslechu dopln slova
 • Procvičuj si:
  • WB 46/47

MATEMATIKA

 • ​finanční matematika – různá úrokovací období
 • učebnice 58-61

• úterý + čtvrtek – výuka ve škole 🙂 

DĚJĚPIS

 • Sametová revoluce 
 • Kultura a věda v poválečném období 

PŘÍRODOPIS

 • Geologická mozaika Česka – pokračování
  • uč. str. 115 – 119

ZEMĚPIS

 • Rozdíly ve vyspělosti zemí
  • uč. str. 48 – 59

CHEMIE

 • Výživou ke zdraví   
  • uč. str. 78 – 79

FYZIKA

 • Vývoj fyziky 
  • . str.127-130)
 • opakování učiva 9. ročníku (elektrodynamika)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – souhrnné opakování (odkaz na kvíz na Teams)

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Konzultace k přijímacím zkouškám 
  • Didaktický test 
 • Čtenářský deník 

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • ​finanční matematika- složené a jednoduché úročení
 • videokonference – pondělí 10:00
 • učebnice strana 52-55
 • úterý + čtvrtek – výuka ve škole 🙂 

DĚJĚPIS

 • Normalizace 
 • 80. Léta v ČSR 

PŘÍRODOPIS

 • Geologické základy české krajiny
  • uč. str. 112
  • geologická mozaika Česka     – uč. str. 113 – 114

ZEMĚPIS

 • Politická globalizace
  • uč. str. 44 – 47

CHEMIE

 • Otravné látky      – uč. str. 77

FYZIKA

 • Sluneční a hvězdný čas (. str.120-122)
 • souhvězdí (. str.123-126)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Člověk poznává svět – pracovní list v Teams

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Konzultace k přijímacím zkouškám 
  • Didaktický test 
 • Čtenářský deník 

ANGLICKÝ JAZYK

Reading SB 85 Unit 5 – Our environment

 • Trpný rod – Passive voice
 • SB 56/57
 • SB 58/ 59
 • WB 44/45 a 46/47

MATEMATIKA

 • ​finanční matematika – evropský standard
  • počítání úroků, pokud ukládáme peníze na méně než jeden rok
  • učebnice strana 46-51
 • úterý – výuka ve škole 🙂 

DĚJĚPIS

 • Běžný život v ČSR 
 • Pokus o změnu 1968  

PŘÍRODOPIS

 • Třetihory, čtvrtohory
  •  uč. str. 110 – 111

ZEMĚPIS

 • Globální problémy životního prostředí
  • uč. str. 37 – 43

CHEMIE

 • Chemie pro člověka – látky v zemědělství, látky využívané k hygieně   
  • uč. str. 75
 • Drogy     
  • uč. str. 76 – 77

FYZIKA

 • Astronomické jednotky délky
  • uč. str.118-119

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Zaměstnání a povolání – téma
  • napište úvahu o tom, proč je správný výběr povolání tak důležitý
  • další podrobnosti v Teams

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Konzultace k přijímacím zkouškám 
  • Stylistika 
  • Didaktický test 

MATEMATIKA

 • finanční matematika- uložení peněz do banky, dluhopisy, termínované vklady, depozitní certifikáty
  • počítání nezdaněných úroků, daně z úroku, zdaněných úroků
  • učebnice strana 42-45

• úterý + čtvrtek – výuka ve škole

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí 

 • Opakování před testem 
 • Práce s pracovním sešitem 
 • Online procvičování 

Středa 

 • Test Unit 4 

Čtvrtek 

 • Reading SB 85

DĚJĚPIS

 • Upevňování komunistického režimu 
 • Politické procesy  

PŘÍRODOPIS

 •  Prvohory, druhohory
  •  uč. str. 108 – 110 

ZEMĚPIS

 • Kulturní globalizace
  •  uč. str. 26 – 36

CHEMIE

 • Léčiva     
  • uč. str. 74 – 75

FYZIKA

 • Galaxie (uč. str. 116-119)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Člověk a předpoklady zapojení do lidské spolupráce – zaměstnání a povolání 
  • zadání bude v Teams

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Ml: Zájmena, práce s online příručkou, pravopis 
 • SL: Fejeton – vlastní práce 

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí

 • SB str. 84 – přečti si a poslechni text
 • Poslech najdeš zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 • cv. 1 a) označ osoby na obrázku
 • cv. 1 b) spoj výrazy s osobami z 1a 
 • cv. 2 Oprav věty – opravené věty napiš a pošli přes zadání ke kontrole
 • Odpověz na otázky: Did you like the story? Why? Why not? What is the moral of the story?

Středa, Čtvrtek

 • SB str. 51/ 7 speaking
 • SB str. 52/ Robin Hood
 • SB str. 40/41

MATEMATIKA

 • ​finanční matematika- úvěry
 • učebnice strana 38-42
 • videokonference – úterý 10:00
 • doučování na přijímací zkoušky – úterý 9:00 + středa 10:00

DĚJĚPIS

 • Zákonodárství a volby 1946 

PŘÍRODOPIS

 • Historie Země
  •  uč. str. 103 – 105
 •  První organismy na Zemi
  •  uč. str. 106 – 107

ZEMĚPIS

 • Globalizace ve službách a cestovním ruchu
  •  uč. str. 22 – 25

FYZIKA

 • Zánik hvězd
  • uč. str. 114-116

CHEMIE

 • Biokatalyzátory     
  • uč. str. 68 – 69  
 • Žijeme v období chemizace     
  • uč. str. 72 – 73

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Ml: Přídavná jména, práce s online příručkou, pravopis 
 • SL: Fejeton – vlastní práce 

ANGLICKÝ JAZYK

 • pokračujeme v lekci 9, tento týden se zaměříme na mluvení. 
 • SB str. 50 – Kids – pusť si na odkaze nahrávku, přečti si text
 • https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 • SB str. 50 / 2 vyber správné slovo.
 • SB str. 51 / 3 co se stane dál? Poslechni si. Odpověz na otázky ve cv. 3c.
 • SB str. 51 / Everyday English                  
  • 4 – spoj k sobě části vět                  
  • 5 – objednávání jídla – zkus si sestavit rozhovor v restauraci      
  • 6, 7 vytvářej dialogy – použij fráze ze cv. 4 a cv. 7
 • WB 40 / 41

MATEMATIKA

 • opakování goniometrických funkcí
  • strana 81
 • FINANČNÍ MATEMATIKA – nové téma
  • nová učebnice (3. díl)
 • v úterý proběhne videohovor, ve kterém zopakujeme počítání s procenty, které budeme později hodně potřebovat
  • nová učebnice strana 35-37

Každé úterý v 9:00 a každou středu v 10:00 bude od tohoto týdne probíhat doučování na přijímací zkoušky z matematiky (doučování je dobrovolné).

DĚJĚPIS

 • ČSR po II. sv. válce 

PŘÍRODOPIS

 • Voda – 2. část    
  • uč. str. 83 – 85     
 • Atmosféra   
  • uč. str. 86 – 88

ZEMĚPIS

 • Nadnárodní společnosti
  • uč. str. 18 – 19
 • Lokalizační faktory v průmyslu.
  • uč. str. 20 – 21

FYZIKA

 • Vznik a vývoj hvězd
  • uč. str. 111-114

CHEMIE

 • Bílkoviny
  • uč. st.66 – 67       
 • Biokatalyzátory    
  • uč. str. 68 – 69

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Ml: Skloňování cizí jmen, přídavná jména 
 • SL: Fejeton 
 • L: Underground, české drama 20. st.  

ANGLICKÝ JAZYK

 • Imagination SB – 48 a 49 -speaking about personialities 
 • WB 38 a 39 – přídavná jména
 • slovní zásoba – přídavná jména z učebnice + prezentace 
 • Kvíz – slovní zásoba

MATEMATIKA

UŽITÍ GONIOMETRICKÝCH FUNKCÍ

 • učebnice 78-81
 • 80/12 – příklad za jedničku

DĚJĚPIS

 • Východní blok 
 • Dění uvnitř východního bloku 

PŘÍRODOPIS

 • Půda
  •  uč. str. 80 – 82
  • zapsat zaslané poznámky  
 • Voda – 1. část    
 • uč, str. 83 – 85

FYZIKA

 • Keplerovy zákony (uč. str. 109-111)

ZEMĚPIS

 • Globalizace – globalizace v sociální a kulturní oblasti
  • uč. str. 15 – 16
 • Globalizace – globalizace v oblasti životního prostředí
  • uč. str. 16 – 17

CHEMIE

 • Sacharidy
  • uč. st.62 – 63
  • zapsat poznámky      
 • Tuky
  • uč. str. 64 – 65

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Všeobecná deklarace lidských práv
  • 16.-30. článek – přečíst a shrnout do sešitu

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Ml: Slovní a věcný význam jmen, podstatná jména přejatá 
 • SL: Fejeton 
 • L: Underground 

ANGLICKÝ JAZYK

Povelikonoční týden nám přinese zopakování dosud probrané látky z lekce 4. Popovídáme si o našich Velikonocích. 

Podívám se taky, jak si pamatujeme novou slovní zásobu – zapisujte si do slovníčku a učte se. 

Dále se dostaneme na zájmena zakončená -ed nebo -ing. 

There´s someone/something ing – pictures to describe: 

Slovesa s infinitivem a gerundiem 

SB  48 / 1,2 , 3  

 • Adjectives –ed or -ing 
 • Find the real you! 
 • Speaking about our personilities 

MATEMATIKA

 • výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku s využitím goniometrických funkcí 
 • učebnice strana 75-76
 • videokonference – zopakování probrané látky a vysvětlení nejasností

DĚJEPIS

 • Evropská integrace 
 • Dekolonizace 

PŘÍRODOPIS

 • Půda
  •  uč. str. 80 – 82
  • zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

 • Globalizace – globalizace ekonomiky, globalizace v politice
  • uč. str. 12 – 14

CHEMIE

 • Sacharidy
  • uč. st.62 – 63
  • zapsat poznámky

FYZIKA

 • Malá tělesa sluneční soustavy
  • uč. str. 106-109
  • PS str. 47/cv.1,2, str. 48/cv.3

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Všeobecná deklarace lidských práv – prvních 15 článků

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Ml: Slovní a věcný význam jmen 
 • SL: Reportáž 

MATEMATIKA

 • procvičování funkcí sinus, cosinus, tangens na internetovém portálu www.umimematiku.cz (návod na přihlášení je v Teams)
 • kvíz sinus, cosinus, tangens – přes formulář Forms, instrukce na hlavní stránce předmětu v Teams

VÝPOČET DÉLKY STRANY V PRAVOÚHLÉM TROJÚHELNÍKU

 • 75/C – opsat a snažit se pochopit, jak budete postupovat v případě, že chcete dopočítat chybějící délku strany (návod je v Teams)
 • podle návodu u příkladu 75/C vypočítejte příklad 75/6; 75/7 
 • postupy a detailní informace budou v Teams

DĚJEPIS

 • Test – studená válka 

PŘÍRODOPIS

 • Usazené horniny – chemické, organické
 • opakování usazených hornin
  • uč. str. 76 – 79
  • vypracovat vybraná cvičení
  • zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS 

 • Globalizace – globalizace ekonomiky, globalizace v politice
  • uč. str. 12 – 14

CHEMIE

 • Plasty
  • uč. st.55 – 57
  • vypracování samostatné práce

FYZIKA

 • Plynné planety – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun
  • uč. str. 102-105
  • PS str. 44/cv. 1, str. 46/cv. 1

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Ml: Podstatná jména
 • SL: Fejeton
 • L: Karel Kryl
 • Online hovor ve úterý v 11:00 – na programu bude opakování podstatných jmen, všeho co o nich víme, co u nich určujeme.
 • Online hovor v pátek v 10:00 – literatura písničkáři, interpretace díla Karla Kryla

MATEMATIKA

 • videohovor – konzultace probrané látky a nejasností
  • výpočet hodnot goniometrických funkcí z obrázku, kde jsou zadané velikosti stran
  • učebnice 73,1; 74/2
 • pracovní sešit 107/1,2,3; 108//4
 • výpočet velikosti úhlu z obrázku pomocí funkcí sinus, cosinus a tangens
  • učebnice 74/3,4,5; pracovní sešit 108/5,6,7,8

ANGLICKÝ JAZYK

V tomto týdnu začneme novou lekci. Primárně zde budeme probírat slovesa, která se pojí s infinitive a gerundiem ( -ing tvarem). Mnohá již máme naučená a nepřekvapí nás jejich použití. Některé věci budou nové.  Dále pak budem procvičovat there´s someone + ing, …. 

Unit 4 – Heroes 

 • Online lessons – slovesa s infinitivem a gerundiem 
 • King Arthur 
 • Práce s učebnicí, pracovním sešitem 

Reading 

 • SB 63 The Necklace 
 • SB 64 The Three Strangers 

DĚJEPIS

 • Čtvrtá fáze studené války
 • Online hovor v pátek v 11:00

PŘÍRODOPIS

 • Činnost větru                  
  • uč. str. 74- 75                 
 • Usazené horniny – úlomkovité                 
  • uč. str. 76 – 77           

CHEMIE

 • Aminokyseliny – opakování                
 • Estery                 
  • uč. str. – 54           

ZEMĚPIS

 • Kraje ČR – opakování                
 • Globalizace –  str. 12

FYZIKA

 • Kamenné planety (uč. str. 99-102)
 • Plynné planety – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun (za úkol vyhledat základní informace o těchto planetách)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • napsat úvahu inspirovanou filmem Chlapec v pruhovaném pyžamu, která se týká probíraného tématu antisemitismu (přibližně 200 slov)

Po 23. 03. – Pá 27. 03.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Hláskosloví
 • SL: Publicistika
 • L: Milan Kundera

MATEMATIKA

 • funkce tangens
  • učebnice 70-73
  • pracovní sešit 105-107
 • výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
  • učebnice 73-74
  • pracovní sešit 107-108

ANGLICKÝ JAZYK

 • Ještě budeme opakovat a ve čtvrtek nás čeká opakování formou testu.  
 • Ve středu si zkusíme chvíli popovídat na video chatu. Zkuste, prosím, zajistit, aby vám fungoval mikrofon a kamera. 

Pondělí 

Středa 

Čtvrtek  

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

 • Online test – Unit 3 

DĚJEPIS

 • III. Fáze studené války
 • Karibská krize

FYZIKA

 • Slunce (uč. str. 96-98)
 • Kamenné planety – Merkur, Venuše, Mars (za úkol vyhledat základní informace o těchto planetách)

PŘÍRODOPIS

 • Činnost ledovců   
  • uč. str. 72 – 73 +  vypracovat vybraná cvičení a zapsat zaslané poznámky

Pondělí 16. 3. – pá 20. 3.

ZEMĚPIS

 • Kraje ČR – výuka ze zaslaných materiálů

CHEMIE

 • Karboxylové kyseliny, aminokyseliny
  •  uč. st.51 – 53     
  • zapsat zaslané poznámky, procvičování

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • shlédnutí filmu týkajícího se tématu lidských práv (domluva přes Teams) 

ČESKÝ JAZYK

 • M: Hláskosloví
 • S: Tvorba rozhovoru
 • L: Josef Škvorecký

MATEMATIKA

 • funkce sinus, kosinus
 • učebnice str. 65-70
 • pracovní sešit str. 102-105

ANGLICKÝ JAZYK

 • učebnice str. 41 – článek o vitamínech a minerálech       
 • učebnice str. 42 – opakování – vypracovat v Teams       
 • pracovní sešit str. 32 – Progress check

NĚMECKÝ JAZYK

 • 16.3.: Von – bis zu – učebnice str. 53 – gramatika, PS cv. 2/ str. 54 a cv. 4/str. 55
 • 19.3.: Die Touristin fragt – učebnice cv 2/str. 53, PS cv. 5/55

FYZIKA

 • Čím se zabývá astronomie (uč. str. 94-95), Slunce (uč. str. 96-98)

PŘÍRODOPIS

 • Činnost vody 
  • uč. str. 68 – 71, pr. s. 28 – 29 vypracovat vybraná cvičení + zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

 • zasílání prezentací krajů ČR + výuka ze zaslaných materiálů

CHEMIE

 • Aldehydy a ketony 
  • uč. st.50 – 51       – zapsat zaslané poznámky, procvičování

DĚJEPIS

 • NATO, Berlínská krize
 • Suezská krize

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • vyhledat a sepsat do sešitu informace o problémech v oblasti lidských práv (rasismus, antisemitismus, kolektivismus, individualismus, xenofobie, anarchie, terorismus)