8. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

FYZIKA

 • Výroba elektrické energie
  • . str.120-123, PS str.58/cv.1,2,3,4,5
 • elektrárny

CHEMIE

 • opakování

ZEMĚPIS

 • opakování

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Tento týden budeme pracovat ještě v učebnici. 
 • SB 74/75 Kids – naučíme se vyjádřit nějaký návrh, reagovat na něj 
 • WB 60/61 
 • Zopakujeme si slovíčka!!! 

MATEMATIKA

 • slovní úlohy na pohyb a společnou práci
 • kvíz – pondělí 9:00 – rovnice se zlomky
 • videokonference – úterý 9:00
 • učebnice 29; 31-32 (odpovědi na příklady nahrávejte do formulářů, na které bude odkaz v Teams)

PŘÍRODOPIS

9.6. – 71h – nervová soustava – CNS

 • učivo učebnice str. 92-93
 • zápis poznámek – centrální nervová soustava
 • opakování pracovní sešit 42-45

11.6. – 72h – nervová soustava – komunikační síť a CNS

 • online výuka (10:00 – 11:00) – práce s obrázky
 • opakování komunikační síť a CNS

CHEMIE

 • Opakování  anorganické chemie

ZEMĚPIS

 • Jižní Evropa – Itálie, Řecko

FYZIKA

 • Výkon elektrického proudu
  • . str.113-115
  • PS str.53/cv.1, str.54/cv.2
 • elektrická energie
  • . str.115-117
  • PS str.55/cv.1, str.56/cv.2

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • veškerá látka už je dobrána
 • vaším jediným úkolem pro tento týden je doposlat úkoly, které jste dosud neodevzdali (platí jen pro některé)

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Slovanské jazyky 
 • SL: opakování stylistických pojmů 
 • L: Porozumění textu 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Tento týden budeme pokračovat v procvičování should/shouldn’t, must/mustn’t, have to/ don’t have to
 • SB 72/73
 • Doplň věty ve cv.2
 • Poslechni si cv.3
 • Zopakujeme si frázová slovesa.
 • WB 58/58

MATEMATIKA

 • rovnice procvičování + slovní úlohy řešené rovnicemi
 • kvíz – pondělí 9:00
 • videokonference – středa 9:00
 • pracovní sešit – 84-86
 • učebnice 21; 25-26

DĚJĚPIS

 • Kultura druhé poloviny 19. Století na počátku 20. st. 
 • První světová válka 
 • Kvíz  

CHEMIE

 • Opakování solí     
  • uč. str. 118       
 • Opakování názvosloví anorganické chemie

ZEMĚPIS

 • Jižní Evropy – Španělsko, Portugalsko

PŘÍRODOPIS

2.6. – 69h – nervová soustava – komunikační síť

 • učivo učebnice str. 90-91
 • video: NEZkreslená věda III: Kdo řídí lidské tělo?
 • zápis poznámek – komunikační síť

4.6. – 70h – nervová sousta – CNS

 • online výuka (10:00 – 11:30) – práce s obrázky
 • zápis poznámek – centrální nervová soustava
 • opakování pracovní sešit str. 42

FYZIKA

 • Vnitřní odpor zdroje
  • . str.109-110
  • PS str.52/cv.2,3 nahoře
 • zapojování zdrojů el. proudu
  • . str.111-113

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – souhrnné opakování (odkaz na kvíz na Teams)

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Slovesný vid – kvíz, slovesné třídy a vzory – kvíz 
 • SL: opakování stylistických pojmů 
 • L: Čtenářský deník 

ANGLICKÝ JAZYK

Zahájili jsme Unit 6. Tento týden budeme pokračovat.  

 • SB 69/6, 7 poslechni si, vytvoř rozhovor 
 • SB 70/ 71 Sweet Sue, Smart Alec –must, mustn´t, have to, don´t have to 
 • WB 56/57  
 • Uč se slovíčka Unit 6A / 6B 

MATEMATIKA

DĚJĚPIS

 • Válka severu proti jihu 
 •  Bachův absolutismus 

PŘÍRODOPIS

26.5. – 66h – kožní soustava

 • učivo učebnice str. 88-89
 • zápis poznámek – kožní soustava
 • vypracování odpovědí – kožní soustava

28.5. – 67h – kožní soustava

 • online výuka (10:00 – 11:30) – prezentace kožní soustava
 • kontrola domácího zadání
 • opakování pracovní sešit str. 41

CHEMIE

 • Opakování názvosloví solí        
 • Využití některých solí
  • uč. str. 115

ZEMĚPIS

 • Jižní Evropy – Španělsko, Portugalsko

FYZIKA

 • Zapojování rezistorů (PS str.47/cv.1, str.48/cv.2,3, str.49/cv.4,5)
 • reostat, potenciometr (. str.106-108)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Člověk poznává svět – pracovní list v Teams

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: slovesné třídy a vzory 
 • SL: opakování stylistických pojmů 
 • L: Čtenářský deník 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 6 – What´s up!

 • should/shouldn´t
 • must/mustn´t/ don´t have to
 • SB 68/ 69
 • SB 70/71
 • WB 54/55/56/57

Začni si zapisovat slovíčka Unit 6

Reading SB 86

MATEMATIKA

 • rovnice – ekvivalentní úpravy rovnic
 • videokonference – pondělí 9:00
 • učebnice strana 13-14, pracovní sešit strana 82

DĚJĚPIS

 • Významné státy mimo Evropu 
 •  Shrnutí 

PŘÍRODOPIS

19.5. – 65h – vylučovací soustava

 • online kvíz – opakování oběhové, dýchací a trávicí soustavy
 • učivo učebnice str. 86-87,
 • zápis poznámek – vylučovací soustava

21.5. – 66h – vylučovací soustava

 • online výuka (10:00-11:30) – prezentace vylučovací soustava
 • zápis poznámek – vylučovací soustava
 • opakování pracovní sešti str. 40

CHEMIE

 • Hydrogensoli
  • uč. str. 112 – 113
 • Hydráty solí
  • uč. str. 113 – 114

ZEMĚPIS

 • Státy střední Evropy – Alpské země

FYZIKA

 • Elektrický odpor
  • PS str.45/cv.1, str.46/cv.4,5
 • závislost el.odporu na teplotě
  • uč. str.101-103
 • zapojování rezistorů
  • uč. str.104-105

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Zaměstnání a povolání – téma
  • napište úvahu o tom, proč je správný výběr povolání tak důležitý
  • další podrobnosti v Teams

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: kvíz – slovotvorba, slovesný vid, slovesné třídy 
 • SL: komentář 
 • L: Realistické drama

MATEMATIKA

 • rovnice – ekvivalentní úpravy rovnic
  • videokonference – pondělí 9:00
  • učebnice strana 11-12, pracovní sešit strana 80-81

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí 

 • Opakování před testem 
 • Práce s pracovním sešitem 
 • Online procvičování 

Středa 

 • Test Unit 5

Čtvrtek 

 • Reading SB 86

DĚJĚPIS

 • Sjednocení Itálie a Německa 
 • Velká Británie, Francie, Rusko v 19. st.

PŘÍRODOPIS

12.5. – 63h – trávicí soustava – živiny

 • metabolismus, cukry, tuky, bílkoviny, minerální látky a vitamíny
 • učivo učebnice str. 81-83, pracovní sešit str. 38
 • tabulka vitamíny

14.5. – 64h – trávicí soustava – energetická rovnováha

 • online výuka – bazální metabolismus, BMI, potravní pyramida 
 • učivo učebnice str. 84-85, pracovní sešit str. 39
 • tvorba týdenního jídelníčku

FYZIKA

 • Příklady na Ohmův zákon
  • PS str. 44/cv. 1,2,3,4)
 • měření el. napětí
  • PS str. 44/cv. 5)
 • elektrický odpor uč. str. 99-100

CHEMIE

Významné kyseliny
       – uč. str. 97 – 100
         Soli, vznik solí
       – uč. str. 108 – 109

ZEMĚPIS

Státy střední Evropy – Slovensko

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Člověk a předpoklady zapojení do lidské spolupráce – zaměstnání a povolání 
  • zadání bude v Teams

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Slovesa, slovesný vid 
 • SL: Úvaha – vlastní práce 

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí

Středa, čtvrtek

 • SB str.63
 • SB str. 64 Heros and heroins
 • WB 50/51
 • opakuj si nepravidelná slovesa, slovíčka

PŘÍRODOPIS

 • 5.5. – 61h – trávicí soustava – stavba trávicí soustavy – dutina ústní, hltan, jícen
  • poznámky – doplňování textu
  • učivo učebnice str. 78, pracovní sešit str. 37
 • 7.5. – 62h – trávicí soustava – stavba trávicí soustavy – žaludek, tenké a tlusté střevo
  • online výuka – prezentace trávicí soustava
  • učivo učebnice str. 79, pracovní sešit str. 37

DĚJĚPIS

 • Imperialismus a kolonialismus  

CHEMIE

 • pH
  •  uč. str. 104
 •  Názvosloví kyselin   
  • uč. str. 96

Z – Státy střední Evropy – Slovensko, Polsko, Maďarsko

MATEMATIKA

 • rovnice – úvod
 • učebnice strana 5-7
 • videokonference – středa 9:00

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Přejímání z cizích jazyků, archaismy, historismy, neologismy, práce s online příručkou 
 • SL: Úvaha – vlastní práce 

ANGLICKÝ JAZYK

 • předpřítomný čas
 • Opakuj si nepravidelná slovesa. Uč se slovíčka
 • SB 50 / 1 přečti si, pusť si audio nahrávku
 • SB 51 / 2 seřaď, jak šel příběh za sebou
 • SB 51 / 3 spoj poloviny věty k sobě, použij tyto výrazy jako reakci na věty v části b ​
 • SB 51 / 4 předpřítomný čas s použitím výrazu just, v části b doplň just do vět. Věty napiš.
 • SB 51 / 5 napiš věty dle svého, použij předpřítomný čas s just ​
 • WB 50 / 51

MATEMATIKA

 • opakování konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků
  • strana 68
 • ŘEŠENÍ ROVNIC – nové téma
  • nová učebnice (2. díl)
 • opakování výrazů – strana 3 v nové učebnici
 • ve středu proběhne videohovor, ve kterém společně zopakujeme výrazy a pomalu začneme s tématem Řešení rovnic – strana 4,5 v učebnici

DĚJĚPIS

 • Prezentace vynálezů – práce žáků 

FYZIKA

 • Měření elektrického proudu
  • uč. str. 94-96
  • PS str. 42/cv. 1,2

CHEMIE

 • Některé významné halogenidy
  • uč. str. 91        
 • Názvosloví hydroxidů    
  • uč. str. 101

ZEMĚPIS

 • Státy střední Evropy – Německo

PŘÍRODOPIS

 • 28.4. – 59h – dýchací soustava
  • stavba a funkce
  • prezentace a poznámky
  • kapacita plic
 • 30.4. – 60h – dýchací soustava
  • online výuka
  • porozumění učivu z předešlé hodiny
  • tvorba vlastní prezentace

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Tvoření slov skládání, zkracováním 
 • SL: Úvaha 
 • L: realistické drama 

MATEMATIKA

LICHOBĚŽNÍK
• učebnice 65-66 
• návody na rýsování budou v Teams

ANGLICKÝ JAZYK

 • Making people aware
 • SB  60 a 61 
 • Speaking about environmental problems, Hillary and Tenzing
 • Stále pokračujeme v předpřítomném čase
 • WB 48/49
 • Vocabulary – kvíz Unit 5 A – C

DĚJĚPIS

 • Technický pokrok 
 • Tvorba prezentací na vynálezy 

CHEMIE

 • Sulfidy
  •  uč. str. 89        
 • Názvosloví halogenidů      
  • uč. str. 90

FYZIKA

 • Elektrický proud a jeho příčiny, zdroje elektrického napětí
  • uč. str. 91-93
  • PS str. 41/cv. 2,3 (dole), str. 42/cv. 4,5

PŘÍRODOPIS

21.4. – 57h – oběhová soustava – krevní oběh

 • online kvíz – opakování opěrná a svalová soustava
 • prezentace a poznámky – krevní oběh

23.4. – 58h – dýchací soustava

 • online výuka
 • práce s obrázkem dýchací soustavy

ZEMĚPIS

Střední Evropa – úvod
    – uč. str. 40 – 47

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Všeobecná deklarace lidských práv
  • 16.-30. článek – přečíst a shrnout do sešitu

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Tvoření slov odvozováním 
 • SL: Reportáž 
 • L: ruchovci a lumírovci 

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 5 Present Perfect 

Ever / never / already / yet / for / since 

SB 60 / 61 Making people aware 

WE 48/ 49 

MATEMATIKA

 • učebnice strana 64-65
 • videokonference – zopakování probrané látky a vysvětlení nejasností

DĚJEPIS

 • Emancipace žen 
 • Věda a kultura 

CHEMIE

 • Některé významné oxidy
  • uč. str. 86 – 88

ZEMĚPIS

 • Státy  severní  Evropy
  •  uč. str. 34 – 39
  • prezentace
  • zaslané materiály

PŘÍRODOPIS

14.4. – 55h – oběhová soustava – krev

 • funkce a složení krve – studium a zápis poznámek
 • pracovní sešit str. 32
 • tvorba křížovky

16.4. – 56h – oběhová soustava – krevní oběh

 • online výuka – diskuze nad látkou minulé hodiny
 • zápis poznámek – krevní oběh
 • online kvíz – opakování krev

FYZIKA

 • Záznam a reprodukce zvuku, elektrický náboj
  • uč. str. 86-91
  • PS str. 39/cv.1 (dole), str.41/cv.1, str.42/cv.2,4)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Všeobecná deklarace lidských práv – prvních 15 článků

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Kvíz na grafy souvětí 
 • L: Jan Neruda 

MATEMATIKA

 • pokračování v sestrojení rovnoběžníku
 • 62/1; 62/2
 • pracovní sešit 162/3 – pouze příklady A-a, A-c 
 • vymyslete si vlastní zadání nějakého rovnoběžníku, který dokážete sestrojit (toto zadání zapište); následně proveďte rozbor, postup konstrukce a nakonec samotnou konstrukci

SESTROJENÍ ROVNOBĚŽNÍKU, V NĚMŽ ZNÁME VÝŠKU

 • učebnice 63/C 
 • podle postupu u příkladu 63/C zkuste narýsovat rovnoběžníky na straně 64/3 (jen a a b)
 • postupy a detailní informace budou v Teams

DĚJEPIS

 • Mezi revolucí 1848 a první světovou válkou

PŘÍRODOPIS

7.4. – 54h – svalová soustava – hlavní svaly a poruchy svalové soustavy

 • pracovní list na hlavní svalové skupiny
 • video – jak pracuje sval
 • zápis poznámek – poruchy svalové soustavy

9.4. – 55h – oběhová soustava – krev

 • funkce a složení krve – studium a zápis poznámek
 • pracovní sešit str. 32
 • tvorba křížovky

CHEMIE

 • Názvosloví oxidů II.
  •   uč. str. 84 – 85
  • pokračujeme v procvičování
 •   Některé významné oxidy I.
  •   uč. str. 86 – 87

ZEMĚPIS

 • Státy  severní  Evropy
  • uč. str. 34 – 39
  • prezentace
  • zaslané materiály

FYZIKA

 • Vnímání zvuku, hlasitost
  • uč. str. 83-85
  • PS str. 39/ cv. 1, 2, 3 nahoře

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Obohacování slovní zásoby
  • Kvíz na grafy souvětí
 • SL: Odstraňování stylizačních nedostatků
 • L: Shrnutí realismu ve světě
 • Online hovor bude v úterý od 9:00. Zopakujeme rozbor souvětí, interpunkci a připravíme se na kvíz. Společně si popovídáme o obohacování slovní zásoby

MATEMATIKA

 • videohovor – konzultace probrané látky a nejasností
 • pracovní list – opakování konstrukce trojúhelníků (bude zveřejněn na Teams)
 • konstrukce rovnoběžníků – učebnice strana 61 

ANGLICKÝ JAZYK

V tomto týdnu začneme novou lekci. Objevíme v ní novou gramatiku tzv. předpřítomný čas.  
Je to záležitost složitější (naučit se III. tvar nepravidelných sloves), ale běžně se v angličtině v komunikaci používá. Určitě vše rychle pochopíte a pak to půjde samo. 

Unit 5 – Experience 

 • Online lessons – Present Perfect 
 • They´ve been succesful – práce s učebnicí a pracovním sešitem 
 • Present Perfect – ever, nerer, yet, already – procvičování 
 • Opakování nepravidelných sloves 

Reading 

 • SB 85 / Cutty Sark 

DĚJEPIS

 • Online hovor úterý 10:00
 • Revoluční rok 1848 – České zem

PŘÍRODOPIS

 • 31.3. – 52h – svalolvá soustava – stavba, funkce a ovládání svalu
  • online kvíz – opakování opěrná soustava
  • samostudium ze zaslané prezentace a zápis poznámek
 • 2.4. – 53h – svalová soustava – hlavní svaly a poruchy pohybové soustavy
  • online výuka od 10:00
  • tvorba vlastní prezentace o pohybové soustavě
  • zápis poznámek

CHEMIE

 • Názvosloví oxidů        
  • uč. str. 84 – 85
  • procvičování podle zaslaných materiálů            

ZEMĚPIS

 • Státy severní Evropy             
  • uč. str. – 34- 39
  • prezentace
  • zaslané materiály 

FYZIKA

 • Šíření zvuku (uč. str. 80-81, PS str. 37/cv. 1,3, str. 38/cv. 5)
 • Ultrazvuk, infrazvuk (uč. str. 82-83, PS str. 38/cv. 1)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • napsat úvahu inspirovanou filmem Chlapec v pruhovaném pyžamu, která se týká probíraného tématu antisemitismu  (přibližně 200 slov)

Po 23. 03. – Pá 27. 03.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Interpunkce
 • SL: stylizační nedostatky
 • L: Francouzský a anglický realismus

MATEMATIKA

 • konstrukce trojúhelníků
 • učebnice 55-60
 • Pracovní sešit 159-161

ANGLICKÝ JAZYK

 • Ještě budeme opakovat a ve čtvrtek nás čeká opakování formou testu.
 • Ve středu si zkusíme chvíli popovídat na video chatu. Zkuste, prosím, zajistit, aby vám fungoval mikrofon a kamera.

Pondělí

Středa

Čtvrtek 

 • Online test – Unit 4

DĚJEPIS

 • Revoluce v Německu
 • Revoluce v Habsburské monarchii

FYZIKA

 • Zvuk (uč. str. 76-79)
 • pracovní sešit str. 35/cv. 2,4, str. 36/cv. 3,4, str. 37/cv. 5

 CHEMIE

 • Kolik čeho při chemických reakcích reaguje a vzniká?    
  • uč. str. 78 – 80
  • pokračujeme v procvičování zadaných příkladů

ZEMĚPIS

 • Státy  západní Evropy
  • uč. str. 28 – 33

PŘÍRODOPIS

24.3. – 50h – kostra trupu – páteř a hrudník

 • opakování kostra a kostra hlavy
 • vypracování odpovědí na otázky podle uč. str. 60
 • zápis zaslaných poznámek do sešitu

26.3. – 51h – kostra končetin – kostra horní a dolní končetiny

 • online kvíz kostra trupu
 • podle učebnice str. 61 popsat zaslaný obrázek kostry horní a dolní končetiny
 • zápis zaslaných poznámek do sešitu

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • shlédnutí filmu týkajícího se tématu lidských práv (domluva přes Teams) 

Pondělí 16. 3. – pátek 20. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • M: Interpunkce
 • S: Výkladový text
 • L: Světový realismus

ANGLICKÝ JAZYK

 • učebnice – str. 53 – článek o moru + vypracovat zadání v Teams       
 • učebnice – str. 54 – opakování – vypracovat cv. 1, 2, 3 a 4 do školního sešitu (výsledky ke kontrole zašlu na konci týdne)         
 • pracovní sešit – progress check k lekci 4

NĚMECKÝ JAZYK

 • 16.3.: Wo? + 3. pád –  učebnice str. 13 gramatika a cv. 2/str. 13, PS cv. 2/str. 10
 • 19.3.: Předložky se 3. a 4. pádem – procvičování předložek v PS cv. 3, 4,5/str. 11

MATEMATIKA

 • množiny bodů v rovině – pracovní sešit str. 155-158
 • konstrukce trojúhelníků – učebnice str. 54-56 

FYZIKA

 • Vlnění (uč. str. 72-74), Vlnění příčné a podélné (uč. str. 74-75), pracovní sešit str. 34/cv. 1,3,4,5
 • Všechno je podrobně v týmech na Office 365

DĚJEPIS

 • Romantismus a biedermeier
 • Revoluční rok 1848

CHEMIE

 • Co ovlivňuje průběh chemických reakcí?
  • uč. str. 74 – 75, vypracovat poznámky podle pokynů
 • Exotermické a endotermické reakce, zákon o zachování hmotnosti
  • uč. str. 76 – 77, vypracovat poznámky podle pokynů
 • Kolik čeho při chemických reakcích reaguje a vzniká? 
  • uč. str. 78 – 80, budeme ve výpočtech pokračovat i příští týden

ZEMĚPIS

 • zasílání prezentací států Evropy + výuka ze zaslaných materiálů   
  • uč. str. 28 – 33

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • vyhledat a sepsat do sešitu informace o problémech v oblasti lidských práv (rasismus, antisemitismus, kolektivismus, individualismus, xenofobie, anarchie, terorismus)