7. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

MATEMATIKA

 • Úroková míra, úrok
  • . str.65-69
 • co je promile
  • . str.70-71

PŘÍRODOPIS

 • Rozmnožování rostlin
  • uč. str. 80 – 81
  • pr. s. str. 40    
 • Opakování

ZEMĚPIS

 •   Kde lidé žijí
  •    uč. str. 80 – 83
 •    opakování

FYZIKA

 • Opakování učiva 7. ročníku
  • kapaliny, plyny

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

MATEMATIKA

 • Co je procento
  • . str.52-56
 • na procenta s trojčlenkou
  • . str.56-61
 • procenta kolem nás
  • . str.61-65

PŘÍRODOPIS

 • Opylení, oplození
  • uč. str. 77       
 • Semena a plody     
  • uč. str. 78 – 79     
  • pr. s. str. 39            

ZEMĚPIS

 •  Jak se lidé odlišují
  •  uč. str. 76 – 79

FYZIKA

 • Opakování učiva 7. ročníku (pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • veškerá látka už je dobrána
 • vaším jediným úkolem pro tento týden je doposlat úkoly, které jste dosud neodevzdali (platí jen pro některé)

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: kvíz slovotvorba, větné rozbory 
 • SL: Opakování 
 • L: Antika 

ANGLICKÝ JAZYK

Monday 1st June – VIDEOMEETINGSejdeme se opět ve 2 hodiny odpoledne a vypracujeme si společně 
Kdo nebude na videohovoru, vypracuje si sám do školního sešitu, vyfotí a pošle mi do úterý 9:00 h.

Tuesday 2nd JuneZhlédni následující naučná videa. Jistě ti pomůžou – ber to jako přípravu na test, který si napíšeme příští týden.

Friday 5th JuneProcvič si interaktivní cvičení.

MATEMATIKA

 • Pravoúhlá soustava souřadnic
  • . str.37-40
 • graf přímé úměrnosti
  • . str.41-43
 • graf nepřímé úměrnosti
  • . str.44-46

DĚJĚPIS

 • Renesance a humanismus 
 • Architektura a výtvarné umění 

PŘÍRODOPIS

 •  Květ
  • uč. str. 75 – 77     
  • pr. s. str. 38       

ZEMĚPIS

 • Co je domov
  • uč. str. 73 – 74

FYZIKA

 • Optické přístroje
  • . str.124-127, PS str.62/cv.2,4
 • rozklad světla hranolem, barvy
  • . str.127-129
  • PS str.63/cv.3

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – souhrnné opakování (odkaz na kvíz na Teams)

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Shrnutí slovotvorby 
 • SL: Odborný text 
 • L: Antika 

ANGLICKÝ JAZYK

Monday 25th May – VIDEO MEETINGKdo bude na videohovoru, má výhodu, protože si všechno probereme společně. 
Kdo na videohovoru nebude, vypracuje si následující cvičení:

Tuesday 26th May

 • SB p. 52/1 – Čti a poslouchej článek o jídle v Británii, který je níže na stránce a rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, nepravdivá, či zda se o nich nemluvilo. Napiš mi výsledky do zprávy takto: 1 false, 2 …… , …………..     https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 • SB p. 52/2a – Do sešitu si načrtni tabulku přes celou stránku a do ní doplň informace, které ses dozvěděl z článku. Do kolonky „Typical kinds of food“ doplň vždy alespoň 5 jídel. Cvičení zapsané v sešitě mi vyfoť a pošli 

Friday 29th May

 • SB p. 53/1 – Zkoukněte slovíčka podle obrázků. Myslím, že je všechny znáte B-)
 • SB p. 52/2 – Čti a poslouchej článek o jídle po celém světě níže na stránce.  https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 • SB p. 53/3 – Podle článku připoj správné země k potravinám. Napiš mi do chatu výsledky takto:  1. chocolate – Mexico, 2. sweetcorn – …………, …………………..
 • SB p. 53/4 – Dokončené věty napiš do sešitu. Prosím, vyfoť mi a pošli 

MATEMATIKA

 • Přímá úměrnost, trojčlenka (. str.27-32)
 • nepřímá úměrnost (. str.33-36)

DĚJĚPIS

 • Kvíz – novověk a reformace 
 • České země za vlády Ferdinanda I. 
 • Maxmilián II. 

PŘÍRODOPIS

 • List
  • uč. str. 72 – 74     
  • pr. s. str. 37       

ZEMĚPIS

 • Opakování ekosystémů
 •  Lidé v ohrožení   
  • uč. str. 6 – 69

FYZIKA

 • Čočky (PS str.57/cv.1, str.58/cv.3,4)
 • zobrazení předmětů čočkami (. str.116-119, PS str.59/cv.4)
 • oko (. str.120-121, PS str.60/cv.2,3)

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Zkracování 
 • SL: Odborný text 
 • L: Čtenářský deník 

MATEMATIKA

 • Procvičování (poměry), postupný poměr
  • uč. str.16-19
 • měřítko plánu a mapy
  • uč. str.19-25

ANGLICKÝ JAZYK

Monday 18th May

 • Vocabulary: Zapište si do slovníčku nová slovíčka ze cvičení SB 49/4a, 50/2b
 • Emma’s apple crumble: AB p. 40/1+2+3 – Doplň.

Tuesday 19th May

 • Videomeating at 11 o’clock – Na hodinu se prosím dobře připravte, mějte do té doby hotové předešlé úkoly, některé z nich budeme společně kontrolovat ;-)

Friday 22nd May

DĚJĚPIS

 • Rusko 
 • Osmanská říše 

PŘÍRODOPIS

 • Kořen
  •  uč. str. 68 – 69
  •  pr. s. str. 35
 •  Stonek 
  • uč. str. 70 – 71 
  • pr. s. str. 36

ZEMĚPIS

 • Tropické deštné lesy
  • uč. str. 64 – 65     
 • Hory 
  • uč. str. 66 – 67

FYZIKA

 • Lom světla
  • PS. str.56/cv.1,2, str.57/cv.5
 • čočky
  • uč. str.114-116

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Praha – vyberte si památku nebo významné místo v Praze, které máte například rádi nebo jste tam byli, a vytvořte o něm referát
  • nejprve mi pošlete téma vašeho referátu ke schválení, aby vás nedělalo víc stejný referát 🙂
  • na referát budete mít 2 týdny (tedy 2 vyučovací hodiny 🙂)
  • další podrobnosti  v Teams

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Odvozování, skládání 
 • SL: Životopis 
 • L: Epos o Gilgamešovi 

MATEMATIKA

 •  Poměr v základním tvaru
  • uč. str. 10
 • počítání s poměry
  • uč. str. 12-15

DĚJĚPIS

 • Španělsko v 16. st. 
 • Občanská válka v Nizozemí 

PŘÍRODOPIS

Kapraďorosty –  přesličky, kapradiny
     – uč. str. 65 – 67
      – pr. str. 34/ cv. 2., 3.

ZEMĚPIS

Pouště, savany
   – uč. str. 60 – 63

FYZIKA

 • Vypuklé zrcadlo
  • uč. str. 109-111
 • lom světla
  • uč. str. 112-113

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – Praha – matka měst 
  • kvíz bude dostupný přes odkaz, který bude vložen do skupiny v Teams

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Slovotvorba 
 • SL: Životopis 
 • L: Starověká literatura 

ANGLICKÝ JAZYK

Monday 4th May

Tuesday 5th May Videohovor v 11 hodin. – Probereme si společně: How much / how many

 • SB p. 49/2+3
 • AB p. 38/1+2

MATEMATIKA

 • Co je to poměr, rozšiřování a krácení poměru (začátek oranžové učebnice)

DĚJĚPIS

 • Reformace v Anglii 
 • Důsledky reformace 

PŘÍRODOPIS

 • Kapraďorosty – plavuně, přesličky
  •  uč. str. 64 – 65
  •  pr. str. 34/ cv. 1., 2.

ZEMĚPIS

 • Krajina subtropického pásma
  • uč. str. 58 – 59

FYZIKA

 • Odraz světla na rovinném zrcadle
  • uč. str. 107-108
  • PS str. 53/cv. 1,2 dole, str. 54/cv. 4,7
 • duté zrcadlo (uč. str. 109)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • vymysli pověst o vzniku tvé obce – fantazii se meze nekladou
 • za každou hezkou pověst dostanete i hezkou známku 🙂 

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Synonyma, homonyma, antonyma, práce s online příručkou 
 • SL: Psaní dopisů 
 • L: Starověká literatura 

ANGLICKÝ JAZYK

Hello,let’s practice: SOME / ANY.

Termín odevzdání: Úterý 9:00

 • PS: Zítra v 11:00  uspořádáme videohovor na Teams.  Doufám, že alespoň u videohovoru vám všem půjde program dobře. Mějte připravenou učebnici.

MATEMATIKA

 • Objem hranolu
  • uč. str. 74-76)
 • opakování hranolů

DĚJĚPIS

 • Reformace v Německu 
 • Reformace ve Francii 

PŘÍRODOPIS

 • Mechorosty
  • uč. str. 62 – 63
  • pr. str. 33

ZEMĚPIS

 • Stepi
  • uč. str. 56 – 57     

FYZIKA

 • Zatmění Slunce a Měsíce
  • uč. str. 102-104
 • fáze Měsíce
  • uč. str. 104-106

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • úkolem pro tuto hodinu bude najít základní informace o obci, ve které žiješ (zadání v poznámkovém bloku v Teams)

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Nauka o významu slov, Slovo, sousloví, jednoznačná, mnohoznačná 
 • SL: Psaní dopisů 
 • L: Shrnutí poezie 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Countable / Uncountable: Life-worksheets and games

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/Countable_or_uncountable_nouns_yj29992ny

/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/Countable_and_Uncountable_js60775ir

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/There_is_-_isn’t_—_There_are-_aren’t_te85388vu

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Countable_and_uncountable_nouns/Countable_and_Uncountable_fe60913gn

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs

 • Some /Any: SB p. 47/3,  47/3c, 47/4a+b,   AB p. 36/3, 37/4+5

MATEMATIKA

 • Síť hranolu
  • uč. str. 70-71
 • povrch hranolu
  • uč. str. 71-74

DĚJĚPIS

 • Raný novověk 
 • Kvíz – Jagellonci a kultura vrcholného středověku 

PŘÍRODOPIS

 • Přehled systému rostlin
  •  uč. str. 60      
 • Přechod rostlin na souš
  • uč. str. 61
  • pr. s. str. 32

FYZIKA

 • Rychlost světla
  • uč. str. 99-100, PS str. 50/cv. 4
 • stín a polostín
  • uč. str. 100-101, PS str. 52/cv. 2,4

ZEMĚPIS

 • Tajga a lesy severního mírného pásu
  • uč. str. 54 – 55
  • zapsat zaslané poznámky

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • téma Naše obec – křížovka 

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Test – druhy VV 
 • SL: Dopis 
 • L: Shrnutí poezie 

MATEMATIKA

 • Hranoly (uč. str. 66-68)
 • síť hranolu (uč. str. 69) 

ANGLICKÝ JAZYK

 Unit 4

DĚJEPIS

 • Kultura vrcholného středověku – hudba 

PŘÍRODOPIS

 • Ptačí obři a trpaslíci 
  • uč. str. 58
  • pr. s. str. 30
  • zapsat zaslané poznámky      
 • Vznik a vývoj ptáků   
  • uč. str. 59
  • pr. s. str. 31

ZEMĚPIS

 • Tundra
  • uč. str. 52 – 53
  • zapsat zaslané poznámky

FYZIKA

 • Zdroje světla, optické prostředí (uč. str. 98-99, PS str. 50/cv.1,2,5,6)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – opakování Naše vlast (podrobnosti a odkaz na kvíz v Teams) 

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Opakování – druhy VV 
 • SL: Charakteristika 
 • L: Balada 

ANGLICKÝ JAZYK

UNIT 4

MATEMATIKA

 • Obvod a obsah lichoběžníku
  • uč.str. 63-64

DĚJEPIS

 • Kultura vrcholného středověku  
 • Kultura vrcholného středověku – umění, literatura 

PŘÍRODOVĚDA

 • Ptáci břehů tekoucích vod
  •  uč. str. 56 – 57, pr. s. str. 29 + zapsat zaslané poznámky       
 • Ptačí obři a trpaslíci    
  • uč. str. 58, pr. s. str. 30 + zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS  

 • Polární kraje
  •  uč. str. 50 – 51, zapsat zaslané poznámky     

FYZIKA

 • Přetlak, podtlak, vakuum
  • uč. str. 91-93
 • proudění vzduchu
  • uč. str. 93-96

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • druhá část pracovního listu Mateřský jazyk ve skupině na Teams
 • do 8. 4. odevzdat referát, který byl zadán 25. 3. (na email prochazkova@skolastachy.cz)

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Vedlejší věta doplňková
  • Kvíz na větné členy
 • SL: Charakreristika
 • L: Balada
 • Tento týden budeme online ve středu od 9:00 – projdeme společně druhy vedlejších vět, představíme si vedlejší větu doplňkovou a nachystáme se na kvíz na větné členy
 • Dále se zaměříme na baladu – seznámíme se s klasickou Erbenovskou baladou a budeme porovnávat i s filmem

MATEMATIKA

 • Konstrukce lichoběžníků (uč.str. 60-62)
 • obvod a obsah lichoběžníku (uč.str. 63-64)

ANGLICKÝ JAZYK

UNIT 4

 • Food and drink: SB p. 44,  AB p. 34
 • Countable and uncountable nouns (Počitatelná a nepočitatelná podst. jména): SB p. 45,  AB p. 35
 • Online procvičování

PŘÍRODOPIS

 • Ptáci okraje lesa, křovin a otevřené krajiny             
  • uč. str. 51 – 53
  • pr.s. str. – 27             
 • Ptáci otevřené krajiny            
  • uč. str. 54 – 55
  • pr.s. str. – 28       

ZEMĚPIS

 • Půda             
  • uč. str. 46 – 47             
 • Ekosystémy – úvod             
  • uč. str. 48 – 49

DĚJEPIS

 • Online hovor v pondělí v 9:00
 • Jagellonci

FYZIKA

 • Atmosférický tlak a jeho měření (uč. str. 81-84, PS str. 44/cv. 1),
 • Atmosféra Země (uč. str. 84-86, PS str. 45/cv. 2,4)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Mateřský jazyk – podklady pro studium budou zveřejněny v Teams

Po 23. – 3. – Pá 27. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • ML: Vedlejší věta přívlastková
 • SL: Charakteristika
 • L: Balada

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončení Unit 3

 • Progress check: AB p. 32+33
 • Revision: SB p. 42 (elktronické odevzdání)
 • Project: SB p. 43 (prezentace v PowerPointu)
 • Online procvičování

MATEMATIKA

 • opakování (počítání se zlomky, počítání s celými čísly)

FYZIKA

 • Vlastnosti plynů (uč. str. 80)
 • Atmosférický tlak a jeho měření (uč. str. 81-84)

DĚJEPIS

 • Ladislav Pohrobek
 • Jiří z Poděbrad

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • referát na produkt, osobnost či známé místo z naší vlasti (podrobnosti a domluva přes Teams)

PŘÍRODOVĚDA

 • Lesní stromoví ptáci – pokračujeme
  • uč. str. 48 – 50, pr. s. str. 26 + zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

 • Atmosféra  
  • uč. str. 42 – 43, zapsat zaslané poznámky      
 • Podnebí
  • uč. str. 44 – 45

Pondělí 16. 3. – pátek 20. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • M: Druhy VV
 • S: Charakteristika
 • L: Limerick

ANGLICKÝ JAZYK

Week (16th March – 20th March)

 • Student’s book (SB) p. 39 + Activiti book (AB) p.31 + Přehled mluvnice AB p. 74 + 75
 • Dopište si do přehledu minulých tvarů sloves v sešitě všechna slovesa vyskytující se v Unit 3 v rámečcích na str. 34/3b + 35/3c + 35/7 + 36/1b + 37/6b + 37/7a. Slovesa se naučte zpaměti.
 • SB p.40 + 41 Read the articles
 • Zprovozněte si doma přístupy k online učebnici pomocí vašeho kódu. Budete tak mít přístup k poslechům a ke spoustě procvičování.

FYZIKA

 • Plavání těles (uč. str. 75-76), Pascalův zákon (uč. str. 77-78), pracovní sešit str. 41/cv.1,2
 • všechno je podrobně v týmech na Office 365

MATEMATIKA

 • opakování (obvod a obsah trojúhelníku, obvod a obsah rovnoběžníku, konstrukce rovnoběžníků, počítání se zlomky, počítání s celými čísly)
 • všechno je podrobně v týmech na Office 365

NĚMECKÝ JAZYK

 • 16.3.: Wir beschreiben viele Sachen (Popis školních potřeb) – učebnice cv. 9/str. 45,  PS – slovíčka str. 42 a cv. 14/str. 38
 • 19.3.: Was hörst du? (Co slyšíš?) – učebnice cv. 11 a 12/str. 46, PS cv. 15 a 16/str. 38

PŘÍRODOPIS

 • Lesní stromoví ptáci    
  • uč. str. 48 – 50, pr. s. str. 26 + zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

 • Hydrosféra, atmosféra  
  • uč. str. 40 – 43, zapsat zaslané poznámky

DĚJEPIS

 • Husitské bitvy
 • Jan Žižka z Trocnova

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • co nás (Českou republiku) proslavilo – produkty, výrobky, známé osobnosti, přírodní úkazy a památky, architektonické památky 
 • vypsat tyto věci do sešitu + ke každému dopsat nějaké informace