6. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • zvuková stránka věty
  • uč. str.98-101
 • závěrečné opakování
  • uč. str. 115-118

ANGLICKÝ JAZYK

 • UNIT 4C+4D (uč. str. 49-52)
 • prac. sešit str. 40-43
 • opakování

MATEMATIKA

 • Převody jednotek objemu
  • . str.68-71
 • litry, hektolitry, decilitry, …
  • . str.71-75+-

PŘÍRODOPIS

 • opakování

ZEMĚPIS

 • opakování

FYZIKA

 • Opakování učiva 6. ročníku (elektrické vlastnosti látek, magnetismus)

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – rozvíjející větné členy + příslovečné určení
  • uč. str. 91-95
 • literatura – METAFORA, PERSONIFIKACE, EPITAF
  • Jiří Wolker + Josef Kainar
  • pracovní sešit str. 57-60

ANGLICKÝ JAZYK

 • FOOD AND DRINKS
  • Unit 4B + 4C
  • studentbook str. 46 – 49
  • workbook: str. 38-39

KONVERZACE AJ

 • Budeme opakovat, hodně si povídat na témata z 2. pololetí školního roku. Něco si online zahrajeme.

MATEMATIKA

 • Povrch krychle a kvádru
  • . str.58-63
 • objem krychle a kvádru
  • . str.64-68

PŘÍRODOPIS

 • Společenstvo organismů, ekosystém     
  • uč. str. 104-  105
  • pr. sešit str. 38 – 39       

ZEMĚPIS

 • Služby
  • uč. str. 104 – 113

FYZIKA

 • Opakování učiva 6. ročníku (veličiny a jejich měření)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • veškerá látka už je dobrána
 • vaším jediným úkolem pro tento týden je doposlat úkoly, které jste dosud neodevzdali (platí jen pro některé)

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

KONVERZACE AJ

 • Tento týden se budeme věnovat procvičení some / any
 • Zopakujeme how much/ how many.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: Podmět, přísudek (opakování: holý, rozvitý, několikanásobný, jmenný se sponou, slovesný)
  • uč. str. 80-85
 • sloh: tiskopisy (složenka, podací lístek)
 • čtení: Metafora, verš, rým, sloka
  • opakování + personifikace
  • Prac. sešit str. 56-58

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 3 – TEST – online kvíz za 3. lekci
 • Unit 4 A: Food
  • 4B (uč. str. 44-46)
  • prac. sešit str. 34-35

MATEMATIKA

 • Kružnice vepsaná (procvičování)
 • zobrazujeme krychle a kvádry (. str.56-58)

DĚJĚPIS

 • Počátky křesťanství 
 • Zánik západořímské říše 

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou dokonalou – opakování    
  • pr. sešit str. 35 – 36
 • Ostnokožci
  •  uč. str. 102-  103
  • pr. sešit str. 37

ZEMĚPIS

 • Těžký průmysl
  •  uč. str. 100 – 101
 • Lehký průmysl     
  • uč. str. 102 – 103

FYZIKA

 • Magnetické pole cívky
  • uč. str.110
 • elektromagnet
  • . str.111-112

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – souhrnné opakování (odkaz na kvíz na Teams)

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: větné členy (podmět, přísudek, přívlastek, předmět)
  • opakování: uč. str. 80-85sloh: sms, internet (uč. str. 18-21)
 • literatura: lyrika – verš + rým (autoři) prac. sešit str. 55-56

ANGLICKÝ JAZYK

 • UNIT 3D – CULTURE+HISTORY
  • studentbook page 40-41
 • REVISION (page 42)

MATEMATIKA

 • Kružnice opsaná – procvičování
 • kružnice vepsaná (. str.49-51) 

DĚJĚPIS

 • Císařský Řím 
 • Adoptivní císaři 

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou dokonalou – dvoukřídlí
  • uč. str. 96-  98
 • Hmyz s proměnou dokonalou – blanokřídlí
  • uč. str. 99-  101       

ZEMĚPIS

 • Nerostné suroviny
  • uč. str. 96 – 97
 • Průmysl     
  • uč. str. 98 – 99

FYZIKA

 • Zkrat (uč. str.106-107)
 • magnetické vlastnosti elektrického proudu (. str.108-109)

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – číslovky – souhrnné opakování
  • učebnice str. 69, cv. 1, 2, 3
 • VĚTNÁ SKLADBA
  • uč. str. 79-81
 • sloh – vypravování (uč. str. 67-71)
 • čtení – LYRIKA (úvod do lyriky)
  • prezentace
  • prac. sešit str. 54-56

MATEMATIKA

 • Těžnice trojúhelníku – procvičování
  • uč. str.44-46
 • kružnice opsaná
  • uč. str.47-48

ANGLICKÝ JAZYK

 • UNIT 3D
  • student book, page 38
 • CULTURE – str. 39
  • workbook, page 33-34

KONVERZACE AJ

Countable – uncountable nouns (počitatelná a nepočitatelná podstatná jméne) Some, any

DĚJĚPIS

 • Shrnutí první části starověkého Říma 
 • Kvíz – Starověký Řím 

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou dokonalou – brouci
  • uč. str. 92-  95

ZEMĚPIS

 • Lesy
  • uč. str. 93 – 94
 • Voda     
  • uč. str. 95

FYZIKA

 • El. proud v kapalinách a plynech
  • uč. str.102-103
  • PS str.56/cv.1,4,5
 • bezpečnost při práci s elektřinou
  • uč. str.105

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Praha – vyberte si památku nebo významné místo v Praze, které máte například rádi nebo jste tam byli, a vytvořte o něm referát
  • nejprve mi pošlete téma vašeho referátu ke schválení, aby vás nedělalo víc stejný referát 🙂
  • na referát budete mít 2 týdny (tedy 2 vyučovací hodiny 🙂)
  • další podrobnosti  v Teams

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • MLUVNICE – číslovky
 • LITERATURA – online kvíz opakování: dobrodružná literatura a pohádky

MATEMATIKA

 • Výšky trojúhelníku – procvičování
 • těžnice trojúhelníku
  • uč. str. 44-46

ANGLICKÝ JAZYK

 • past simple – procvičování: otázky, zápor, pravidelná a nepravidelná slovesa
  • učebnice str. 37-38
  • prac. seěit str. 30-31
  • opakování slovíček

KONVERZACE AJ

 • Food and drinks – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • At the restaurant 

DĚJĚPIS

 • První triumvirát 
 • Caesarova samovláda 

PŘÍRODOPIS

Hmyz s proměnou dokonalou – motýli
         – uč. str. 88 –  91

ZEMĚPIS

Rostlinná a živočišná výroba
      – uč. str. 88 – 92

FYZIKA

 • Jednoduchý elektrický obvod
  • uč. str. 97-99
  • PS str. 54/cv. 3
 • složitější elektrické obvody
  • uč. str. 100-101

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – Praha – matka měst 
  • kvíz bude dostupný přes odkaz, který bude vložen do skupiny v Teams

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – zájmena shrnutí
  • opakování
  • úvod do číslovek
  • procvičování pravopisných jevů 
 • sloh – online hodina (vypravování – uč. str. 59-61)
  • kontrola domácí přípravy
 • čtení – online hodina (kontrola pracovního sešitu a dokončení dobrodružné literatury)

ANGLICKÝ JAZYK

 • UNIT 3 – oddíl 3C
  • uč. str. 36-38
  • prac. sešit str. 28-29
 • upevňování minulého času prostého a jejich nepravidelných tvarů (procvičování)
 • slovíčka
 • online poslechy a hry (angičtina s Bílou paní či Hurvínkem, www.umimeanglicky.cz)

KONVERZACE AJ

 • Food and eating out
  • Countable, uncountable nouns
  • Healthy food, junk food
  • In the restaurant

DĚJĚPIS

 • Krize republiky 
 • Spartakovo povstání 

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou dokonalou – blechy, síťokřídlí
  • uč. str. 86, 87        
  • pr. s. str. 34/cv.1., 2.

ZEMĚPIS

 • Zemědělství
  • uč. str. 86 – 87

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • vymysli pověst o vzniku tvé obce – fantazii se meze nekladou
 • za každou hezkou pověst dostanete i hezkou známku 🙂 

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • zájmena
  • skloňování ten, náš, on, ona, ono
  • přivlastňovací zájmena: online hodina
  • pracovní sešit str. 18-19
  • procvičování pravopisných jevů, online hry a doplňování na zájmena a jejich procvičování
 • Sloh – uč. str. 55 + 56 (vypravování) 
 • Literatura: prac. sešit str. 47 – 48

ANGLICKÝ JAZYK

 • past simple, student book (učebnice) str. 34-35 oddíl 3B
 • Our holiday + prac. sešit str. 27, online hodina
 • What did you do yesterday?
 • Youtube poslechy

KONVERZACE AJ

 • KAJ – In the restaurant
 • Budeme procvičovat rozhovor v restauraci.
 • Budeme si opakovat slovíčka z poslední hodiny – téma jídlo

MATEMATIKA

 • opakování (nejmenší společný násobek, společné násobky)
 • součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
  • uč. str. 35
 • typy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný)
  • uč. str. 36-39

DĚJĚPIS

 • Punské války 
 • Ovládnutí Makedonie a Řecka  

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou nedokonalou – vši, rovnokřídlí
  • uč. str. 83, 85        
  • pr. s. str. 32

ZEMĚPIS

 • Co je hospodářství
  • uč. str. 84

FYZIKA

 • Účinky elektrického proudu
  • PS str. 51/cv. 2 nahoře)
 • elektrické spotřebiče
  • uč. str. 93-94
  • PS str. 51/cv. 2,3 dole

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • úkolem pro tuto hodinu bude najít základní informace o obci, ve které žiješ (zadání v poznámkovém bloku v Teams)

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: ZÁJMENA: skloňování zájmen 
 • sloh: vypravování (uč. str. 53-54)
 • literatura: Dobrodružná literatura: E. Štorch, Karel May, Mark Twain (prac. sešit str. 44-47)

ANGLICKÝ JAZYK

 • UNIT3B +3C: Holiday, past simple

KONVERZACE AJ

 • in the restaurant – pokračujeme v procvičování konverzace v restauraci rozšiřování slovní zásoby – druhy jídel

MATEMATIKA

 • Opakování (dělitelé čísla, největší společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná)
 • nejmenší společný násobek (uč. str. 70-73)
 • vnitřní a vnější úhly trojúhelníku (zelená učebnice str. 33)

DĚJĚPIS

 • Starověký Řím  
 • Řím v době královské 

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou nedokonalou – polokřídlí (stejnokřídlí, ploštice)
  • uč. str. 81 – 84       

FYZIKA

 • Zdroje elektrického napětí
  • uč. str. 88-90
  • PS str. 50/cv. 1,3,5
 • účinky elektrického proudu
  • uč. str. 91-92

ZEMĚPIS

 • Život ve městech
  • uč. str. 82 – 83

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • téma Naše obec – křížovka 

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – zájmena
  • skloňování osobních zájmen
  • psaní mě/mně
  • sebou VS s sebou (online cvičení)
 • sloh – VYPRAVOVÁNÍ
  • uč. str. 53 -54 VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY
 • literatura: online test (báje + pohádky)

ANGLICKÝ JAZYK

 • Unit 3: 3A HOLIDAY
  • past simple (was, were)
 • 3B Our holiday – student book, page 32-35, ex. book

MATEMATIKA

Dělitelé čísla, největší společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná (uč. str. 64-69)

KONVERZACE AJ

In the restaurant

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz s proměnou nedokonalou – vážky
  • uč. str. 80 – 81       

ZEMĚPIS

 • Kulturní znaky obyvatelstva – náboženství
  • uč. str. 78 – 79
 • Kde lidé žijí
  • uč. str. 80 – 81

DĚJEPIS

 • Kvíz – Starověké Řecko 2 

FYZIKA

 • Elektrické napětí (uč. str. 87, PS str. 49/cv. 2,3,4,5,6)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • kvíz – opakování Naše vlast (podrobnosti a odkaz na kvíz v Teams) 

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • kvíz online -přídavná jména
 • zájmena (mě/mně)
 • zájmena rodová/bezrodá    
 • sloh: líčení jaro

ANGLICKÝ JAZYK

 • Lesson 2 REVISION
 • kvíz online
 • Lesson 3 – HOLIDAYS
 • slovíčka 3A

MATEMATIKA

 • Co je to prvočíslo a číslo složené
  • uč. str. 62
 • součin prvočísel
  • uč. str. 63-65

DĚJEPIS

 • Opakování kultury starověkého Řecka

PŘÍRODOPIS

 • Hmyz – úvod
  • uč. str. 76 – 79
  • pr. s. str. 30/cv. 3. a 4. a str. 31
  • zapsat zaslané poznámky       

ZEMĚPIS

 • Kulturní znaky obyvatelstva – náboženství
  •  uč. str. 78 – 79
 •  Kde lidé žijí
  •  uč. str. 80 – 81

FYZIKA

 • Elektrický proud
  • uč. str. 86
  • PS str. 49/cv. 1

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • druhá část pracovního listu Mateřský jazyk ve skupině na Teams
 • do 8. 4. odevzdat referát, který byl zadán 25. 3. (na email prochazkova@skolastachy.cz)

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • PŘÍDAVNÁ JMÉNA
  • SHRNUTÍ
  • VIDEOHOVOR
  • TEST/KVÍZ ONLINE
 • ZÁJMENA (uč. str. 56-59)
  • prac. sešit str. 14-15
 • SLOH – líčení – jaro
 • LITERATURA – OPAKOVÁNÍ/TEST

MATEMATIKA

 • dělitelnost třemi (uč. str. 58-61)
 • dělitelnost devíti, čtyřmi, co je to prvočíslo a číslo složené (uč. str. 62)

ANGLICKÝ JAZYK

 • lekce 2 ANIMALS
  • page 28 – 30 
  • REVISION – present simple vs present continous
  • LISTENING ONLINE
  • VOCABULARY – GAMES ONLINE
  • SPEAKING (videohovor)
  • pracovní sešit – shrnutí
 • lekce 3 – HOLIDAYS 
  • page 32 – úvod

KONVERZACE AJ

I v měsíci dubnu budeme procvičovat minulý čas. Učit se nepravidelná slovesa. 

K tomu nás v tomto týdnu čeká připravit si speaking na téma „Food“ – připrav si odpovědi na otázky:

 • What did you eat for breakfats?
 • What did you eat for lunch? ​
 • What did you eat for dinner?
 • Did you go to a restaurant last month?
 • Where did you go?
 • What did you order there?
 • Was there a waiter or the waitress?
 • How did he/she ask you for drink and meal?
 • What is your favourite restarurant?
 • What is your favourite meal in that restaurant?

DĚJEPIS

 • Online hovor ve čtvrtek 10:00
 • Kvíz na starověké Řecko 1. část čtvrtek 9:00
 • Olympijské hry

PŘÍRODOVĚDA

 • Korýši 2      
  • uč. str. 72- 73
  • pr.s. str. 29                 
 • Vzdušnicovci- úvod                
  • uč. str. 74-75
  • pr.s. str. 30/cv. 1., 2.         

ZEMĚPIS

 • Kulturní znaky obyvatelstva               
  • uč. str. 78-79
  • referát na světová náboženství (pouze1 – výběr)

FYZIKA

 • Magnetické indukční čáry (uč. str. 79-80)
 • magnetické pole Země, kompas (uč. str. 81-83)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Mateřský jazyk – podklady pro studium budou zveřejněny v Teams

Po 23. 3. – Pá 27. 3.

MATEMATIKA

 • dělitel a násobek (opakování)
 • dělitelnost deseti a pěti (uč. str. 54-56)
 • dělitelnost dvěma (uč. str. 57-58)
 • dělitelnost třemi (uč. str. 58-61)

FYZIKA

 • Magnetování (uč. str. 77-78)
 • Magnetické pole a magnetické indukční čáry (uč. str. 79-80)

PŘÍRODOVĚDA

 • Členovci – pavoukovci – pokračujeme
  •  uč. str. 66 – 69, pr. s. str. 28 + zapsat zaslané poznámky        
 • Korýši – 1. část 
  • uč. str.70 – 71 + pr. s. str. 29 cv. 1

ZEMĚPIS

 • Kolik je nás na Zemi
  •  uč. str. 75    
 • Jak se lidé odlišují – biologické, kulturní a ekonomické znaky
  •  uč. str. 76 – 77 + vypracovat zadané úkoly

DĚJEPIS

 • Kultura starověkého Řecka – věda
 • Kultura starověkého Řecka – divadla

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • referát na produkt, osobnost či známé místo z naší vlasti (podrobnosti a domluva přes Teams)

Pondělí 16. 3. – pátek 20. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice: Přídavná jména – učebnice str  54-55, PS str.10, 11
 • Sloh: POPIS – uč. str. 35 – 37
 • Čtení – PS str.34-37 POHÁDKY autorské a lidové + dodělat čtenářský deník

ANGLICKÝ JAZYK

 • present simple vs. present continous procvicovani, prac. sesit online, slovicka animals 2 lekce ucebnice str. 23-25

KONVERZACEANGLICKÝ JAZYK

 • procvičovat si nepravidelná slovesa na 1. straně         
 • výslovnost si procvičovat dle zaslaného odkazu na Teams

MATEMATIKA

 • opakování desetinných čísel, dělitel (uč. str. 50-52), násobek (uč. str. 53-54), dělitelnost deseti a pěti (uč. str. 54-56)
 • Všechno je podrobně v týmech na Office 365

FYZIKA

 • Feromagnetické a nemagnetické látky (uč. str. 76), Magnetická indukce, magnetování (uč. str. 77-78), pracovní sešit str. 45/cv.1 a str. 46/cv.2
 • Všechno je podrobně v týmech na Office 365

DĚJEPIS

 • Konec řecké samostatnosti
 • Kultura starověkého Řecka – řečtí bohové

PŘÍRODOPIS

 • Členoci – Pavoukovci
  • uč. str. 66 – 69, pr. s. str. 28 + zapsat zaslané poznámky

ZEMĚPIS

 • Lidé v ohrožení     
  • uč. str. 68 – 69
  • vypracovat pracovní list ,, Ohrožení člověka přírodními jevy“ a zaslané úkoly    
 • Co je domov     
  • uč. str. 73 – 74 + vypracovat zadané úkoly

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • co nás (Českou republiku) proslavilo – produkty, výrobky, známé osobnosti, přírodní úkazy a památky, architektonické památky 
 • vypsat tyto věci do sešitu + ke každému dopsat nějaké informace