5. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • neohebné slovní druhy
  • závěrečné shrnutí
  • uč. str. 160-165
 • sloh: Přímá řeč
  • uč. str. 156-157

MATEMATIKA

 • Osově souměrné rovinné útvary
  • PS B str.25/cv.5, PS A str.67/cv.1, početníček str.44)
 • obvod a obsah
  • početníček str.45,46, PS B str.25/cv.1,2
 • aritmetický průměr
  • početníček str.56,57, PS B str.26/cv.1 dole, PS A str.70 celá)
 • jednotky objemu
  • početníček str.51/cv.2, PS B str.26/cv.1-6 nahoře

Vlastivěda a přírodověda

 • Elektrický obvod – opakování +
 • ak se vyrábí? (sklo, papír, plast)
  • uč. str. (24-32)

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – Souvětí: Věta hlavní, věta vedlejší
  • uč. str. 133-140
  • prac. sešit str. 59-65
 • čtení – čítanka Fraus: Labyrintem budoucnosti
  • „První den robota Emila“ – str. 144-146
  • „LAN.klan Spinutí robotů“ – str. 150-152

MATEMATIKA

 • Násobení a dělení des. čísel číslem menším než 10
  • PS B str.24/cv.1,2,3,4,5 nahoře,
  • početníček str.33/cv.2, str.34/cv.2,3
  • PS A str.66
 • osově souměrné rovinné útvary
  • PS B str.24/cv.1,2,3,4 dole

PŘÍRODOVĚDA + VLASTIVĚDA: ČLOVĚK A TECHNIKA

 • spalovací motory + druhy a formy energie
  • uč. str. 13-21
  • prac. sešit list 9-11

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: Přívlastek – opakování
  • pracovní sešit str. 51, 53)
 • souvětí (uč. str. 131)
 • věta hlavní, věta vedlejší (uč. str. 132-135)
  • prac. sešit str. 57-60
 • čtení: Čítanka Fraus – Labyrintem dobra: str. 96-97 “ Podobenství“, „Co je to černá, co je to bílá magie?“, „Andělé“
  • str. 104 „O Anežce České“

MATEMATIKA

 • Sčítání a odčítání des. čísel
  • PS B str.23/cv.1,2,3,4 nahoře
  • PS A str.64
 • násobení a dělení des. čísel 10, 100, 1000
  • PS B str.24/cv.1,2,3 dole,
  • početníček str.33/cv.1, str.34/cv.1
  • PS A str.65

PŘÍRODOVĚDA

 • Člověk a společnost, Psychohygiena

VLASTIVĚDA

 • Kolo a parní stroj
  • uč. str. 9, 12
  • prac. sešit str. 1-7

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace 

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: VĚTNÁ SKLADBA – přívlastek a jeho grafické znázornění ve větě
  • uč. str. 127-131
  • prac. sešit str. 52-56
 • sloh: E-mail, zpráva
 • čtení: čítanka Fraus: Labyrintem vizí (uč. str. 89-92) „Sibyla – Pythie“

MATEMATIKA

 • Porovnávání a zaokrouhlování des. čísel
  • PS B str.22/cv.1,2,3,4 dole
  • PS A str.63)
 • sčítání des. čísel
  • početníček str.32
 • odčítání des. čísel
  • početníček str.33

VLASTIVĚDA

 • Člověk a technika – stroje ve službách člověka (páka, kolo)

PŘÍRODOVĚDA

 • opakování (uč. str. 46 – 52) + pracovní sešit „Co už umíme“ (str. 27-31)

POČÍTAČE

Tvorba prezentace 

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: číslovky – shrnutí
  • prac. sešit 47-48
  • str. 49 – opakování pravopisu)
 • SKLADBA – větné členy
  • uč. str. 126-130
 • sloh – sms, e-mail
 • čtení – čítanka Fraus: Labyrintem kultur
  • M. Kratochvíl: „Tučňák v Africe“ str. 38
  • I. Březinová: „Škola naruby“ str. 46, A. Schwarzová: „V pralese“
  • otázky a úkoly pod článkem

MATEMATIKA

 • Čtení a zápis desetinných čísel
  • početníček str.29/cv.2,3
  • PS B str.22/cv.4 nahoře
  • PS A str.62 celá
 • porovnávání des. čísel
  • početníček str. 30

VLASTIVĚDA

 • Evropa – souhrnné opakování
 • Člověk a technika – nakloněná rovina

PŘÍRODOVĚDA

 • Smyslová ústrojí
  • uč. str. 51-52 + prezentace
  • prac. sešit str. 19-23

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace 

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • MLUVNICE – číslovky
  • druhy a skloňování číslovek
  • učebnice str. 119 – 122
  • prac. sešit str. 42 – 45
 • SLOH – oznámeni, zpráva
 • ČTENÍ – čítanka FRAUS, labyrintem záhad a tajemství str. 69-70 a str.80-81

MATEMATIKA

 • Řezy tělesy
  • početníček str. 42-43
  • PS A str. 58
  • PS B str. 21/cv. 1,2 nahoře
 • čtení a zápis desetinných čísel
  • početníček str. 29

ANGLICKÝ JAZYK

VLASTIVĚDA

 • EVROPA – upevňování znalostí a opakování

PŘÍRODOVĚDA

 • chování mužů a žen
  • uč. str. 49 růžový rámeček a diskuse
  • pracovní sešit str  19- 21

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace 

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – zájmena shrnutí
  • úvod do číslovek
  • procvičování pravopisných jevů
 • sloh – dopis
 • čtení – Čítanka – labyrint vizí

ANGLICKÝ JAZYK

VLASTIVĚDA

 • Evropa opakování (různé hry: pexeso, pracovní listy, slepé mapy, online odkazy a videa)
 • připomenutí konce 2. světové války

PŘÍRODOVĚDA

 • PŘ – rozmnožovací soustava
  • uč. str. 48-49
  • prac. sešit str. 17-20

OBČANSKÁ VÝCHOVA

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace 

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • zájmena
  • skloňování ten, náš, on, ona, ono
  • přivlastňovací zájmena (uč. str. 114-116, prac. sešit str. 39 + 40) + online hry
 • SLOH – psaní dopisu
 • ČTENÍ: (pátek – svátek) – domácí četba

ANGLICKÝ JAZYK

VLASTIVĚDA

 • opakování Evropa
  • online hry a videa o evropských zemích
  • online scénky (hrají děti při online hodině)

PŘÍRODOVĚDA

 • močová soustava a opakování předešlých soustav (online kvíz)

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • poslat fotografii toho, jak děti doma či na zahradě pracují

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice: ZÁJMENA
  • uč. str. 114 – 116
  • prac. sešit str. 37-39 
 • sloh: dopis, jeho druhy a náležitosti (uč. str. 117)
 • čtení: Čítanka Fraus
  • Labyrintem slavných – str. 35-37
  • Labyrintem kultur – str. 45-49

MATEMATIKA

 • sčítání a odčítání zlomků
  • S B str. 19/cv. 2,3 (dole)
  • PS A str. 55 (celá))
 • Typy čar
  • PS B str. 20/cv. 1,2,3 (nahoře)
  • PS A str. 56/cv. 1,2)

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Výpočet zlomku z určitého čísla (zlomek s čitatelem různým od 1)
  • PS A str. 54 (celá)
 • sčítání a odčítání zlomků
  • početníček str. 25-28
  • PS B str. 19/cv. 1 (dole)

VLASTIVĚDA

 • opakování Evropa – luštěnky Ryšavá (odkaz online)
 • Člověk a technika – nakloněná rovina

PŘÍRODOVĚDA

 • močová soustava
 • zásady první pomoci

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • mluvnice – zájmena
  • skloňování JÁ, TY, SE, MY, VY
  • pracovní sešit
  • online hodina
  • zájmena TEN, NÁŠ
 • sloh – Dopis, jeho náležitosti a druhy
 • čtení – Dobrodružná literatura, pokračování

MATEMATIKA

 • Výpočet zlomku z určitého čísla (zlomek s čitatelem různým od 1)
  • početníček str. 23,24 (celá)
  • PS B str. 19/cv. 1 (nahoře)
  • PS A str. 53 (celá)

PŘÍRODOVĚDA

 • trávicí soustava (uč. + prac.sešit)

VLASTIVĚDA

 • zkoušení online (Evropa a některá její města), ČR

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • opakování příd. jména
 • kvíz online
 • zájmena – určování druhů

MATEMATIKA

 • Výpočet zlomku z určitého čísla – zlomek s čitatelem rovným 1
  • početníček str. 22 (celá)
  • PS B str. 18/cv. 1, 2, 3 (dole)

VLASTIVĚDA

 • Slovensko
 • Poslko
  • prac. sešit listy 10B, 11A

PŘÍRODOVĚDA

 • Dýchací soustava

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace 

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

ZÁJMENA 

 • uč. str. 108 – 113
 • prac. sešit str. 31-32
 • sdílená prezentace na youtube
 • nahrané video na Teams
 • cvičení na vyjmenovaná slova

SLOH: VYPRAVOVÁNÍ

 • napsat vyprávění o tom, jak trávím čas doma v době momentálního nouzového stavu

ČTENÍ

 • dobrodružná literatura – četba dle vlastního výběru

MATEMATIKA

 • Seznámení se zlomky, určení zlomku
  • PS B str. 17/cv. 1,2 (dole), str. 18/cv. 1,2,3
  • početníček str. 21 

ANGLICKÝ JAZYK

VLASTIVĚDA

 • SLOVENSKO, POLSKO
  • uč. str. 34-35, str. 37-39
  • prac. sešit list 10A,10B
  • hra „moderátor“

PŘÍRODOVĚDA

 • ČLOVĚK – dýchací soustava
  • uč. str. 43
  • prezentace
  • video youtube: Byl jednou jeden člověk
  • pracovní sešit str. 11-13

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace

Po 23. 3. – Pá 27. 3.

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • PS A str. 48,49,50
 • jednotky hmotnosti (početníček str. 51/cv.1)

PC

 • Tvorba prezentace

Pondělí 16.3. – pátek 20. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • Mluvnice – Přídavná jména procvičování, opakování: 
  • PS str. 24, 25, 26 uč. str.104, 105
 • Sloh – vyprávění (pracovní listy)
 • Čtení – číst knížku a dodělat čtenářský deník

AJ

MATEMATIKA

 • PS A str. 47, převody jednotek délky a obsahu PS B str. 17/cv.1,2, početníček str. 50
 • Všechno je podrobně v týmech na Office 365

VLASTIVĚDA

 • Opakování k EU – Německo a Rakousko – uč. str. 27-33 PS str  14, 15

PŘÍRODOVĚDA

 • Člověk – lidské tělo a  kostra – str. 40-42 PS str. 1-4

POČÍTAČE

 • Tvorba prezentace