4. třída

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

Pondělí:  Spojovací výrazy

 • Nejen SPOJKY spojují věty v souvětí. Někdy může byt spojovacím výrazem také jiný slovní druh. Například ZÁJMENO nebo PŘÍSLOVCE.
  • Uč. 128/5 – ústně
  • Uč. str. 128/růžový rámeček – Pročti si.
  • Napiš mi do zprávy třeba na Whatsappu, jakými barvami byly vyznačeny spojky, zájmena a příslovce ve cv. 128/5 

Úterý:  Oslovení oddělujeme čárkou

 • Uč. str. 130/8 – ústně
 • Seš. D: Uč. str. 130/9 – Pročti si pozorně celé cvičení. Napiš do sešitu 1 větu s oslovením na začátku, 1 větu s oslovením uprostřed a 1 větu s oslovením na konci. Dávej při tom dobrý pozor na to, kam patří čárka.

Středa:  Citoslovce také obvykle oddělujeme čárkou

Čtvrtek: Čárka může oddělovat slova

 • Uč. str. 131/12 – ústně
 • Seš. D: Uč. str. 131/13 – Napiš prvních 7 vět. Vyfoť a pošli 

Pátek:  Spojka může stát na začátku souvětí

MATEMATIKA

 • Barevné počítáníPS str. 48 – Každý den vypočítej a vymaluj kousek. Máš na to celý týden.
 • Slovní úlohaPS str. 44 – Vyber si jakoukoli slovní úlohu. Každý den alespoň jednu.
 • Je libo sudoku?  https://www.liveworksheets.com/worksheets/cs/Matematika/Sudoku/Smurf_SUDOKU_vs103988dc   CHALLENGE: Komu se podaří vyřešit, ať mi vyfotí a pošle   (Aby se ti vešel celý obrázek na plochu počítače, stiskni kombinaci kláves „ctrl-„)

ANGLICKÝ JAZYK


Monday: Videomeating  (Pondělí: videohovor)Sejdeme se všichni v 11 hodin.

 • Připrav si učebnici, pracovní sešit, tužku a pokud máš bílou tabulku s fixou (nebo stačí čistý papír a fixa).
 • Nachystej si počítač s programem Teams nebo telefon s aplikací Teams. Počkej, až zavolám a přijmi hovor ;-)  (Pokud by ti to vypadlo, stačí kliknout na kamerku vpravo nahoře.)
 • Uč. str. 57/6 – Listen, repeat and translate. Ask and answer.
 • PS str. 55/F – Listen and circle.

Wednesday: Pictures  (Středa: Obrázky)

 • Jistě už máš dávno hotový obrázek hodin i s popisky podle tohoto obrázku z předminulého týdne. A tak mi jej vyfoť a pošli 

KANTICUARTOS: TELLING THE TIME

 • A nakresli si nový obrázek s předložkami. Taky vyfoť a pošli 

Prepositions of Place – Ruta 66

Thursday: Vocabulary  (Čtvrtek: Slovníček)

VLASTIVĚDA


Jistě jste si všimli, že jsme se dostali k závěru učebnice i pracovního sešitu. To proto, že ve škole bychom každou kapitolu ještě zapisovali do zápiskového sešitu a doplňovali různými mapami a projekty. A to je trošku náročnější práce, kterou jsem vám nechtěla zadávat na doma. Schovávala jsem si ji na potom a stále doufala, že nás do té školy pustí. Takže nám to nakonec vyšlo a my se zápiskům a projektům budeme moct ve škole věnovat, a přitom si všechno pěkně společně zopakujeme a procvičíme. A vy, co zůstanete doma, nezoufejte, budeme vám naše zápisky a obrázky fotit a posílat, abyste byli „v obraze“ a budeme si také volat 
Úterý:  Opakování

 • PS str. 29 „Test I.“ – Otestuj sám sebe, zda umíš doplnit všechny informace. Potom si vezmi barevnou tužku (gelovka nebo pastelka nebo tenká fixa – cokoli na opravování), otevři si učebnici a sám po sobě zkontroluj, oprav a oboduj. 

Pátek:  Opakování

 • PS str. 31+32 „Test II.“ – Opět si podle zadání v prac. sešitě otestuj své vlastní znalosti. 
 • PS str. „Sebehodnocení“ – Zhodnoť, jak na tom jsi ;-)

PŘÍRODOVĚDA

Stejně jako u vlastivědy se budeme i v přírodovědě po návratu do školy věnovat zápiskům s obrázky, projektům a souhrnnému opakování ;-)
Pondělí: Chráníme přírodu

 • PS str. 32 – nalep obrázky podle zadání v sešitě. U chráněných rostlin si nakresli značku Vyprávění o internetu pro pamětníky | Hospodářské noviny (iHNed.cz)

Středa:  Opakování

 • PS str. 33+34 – Ověř si své znalosti a podobně, jako ve vlastivědě si svou práci sám oprav podle učebnice a oboduj.

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

Pondělí:  Podměty všech rodů – procvičování

 • Zopakuj si: 
  • Ta štěňata kňučela.  (střední rod)
  • Ty třešně kvetly.  (ženský rod)
  • Ty děti si hrály.  (DĚTI podle ženského rodu)
  • Ty stromy opadaly.  (mužský rod neživotný)
  • Ti chlapci běželi.  (mužský rod životný)
 • Uč. str. 124/8 – Přečti si článek a vyzkoušej si otázky.
 • Seš D: Uč. str. 125/9b – Požádej rodiče, aby ti nadiktovali cvičení b). Společně odůvodňujte pravopis.

Úterý:  Podměty všech rodů – procvičování

Středa:  Komunikační a slohová výchova

 • Elektronické konunikace si teď užíváme až dost a víme toho o ní asi i mnohem víc, než je na str. 126 v učebnici ;-) Kromě SMS, E-mailu, Skype, známe také WhatsApp, Messenger, Teams, Power Point, Google Slides, ……………
 • Takže dnešní dobrovolný úkol je: Napiš do naší „WhatsAppové skupinovky“ nějaký vtip nebo hádanku 8-)

Čtvrtek:  Souvětí– Co je souvětí, už víme. Souvětí je větný celek, který se skládá z více jednotlivých vět.

 • Uč. str. 127/1 – Přečti si článek a vyzkoušej si otázky.
 • Seš. D: Uč. str. 127/2 – Napiš libovolných 5 vět podle tohoto vzoru:

Pátek:  Souvětí

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí:  Videohovor

 • Sejdeme se všichni v 11 hodin.Připrav si učebnici, pracovní sešit a tužku.Nachystej si počítač s programem Teams nebo telefon s aplikací Teams.Počkej, až zavolám a přijmi hovor ;-)  (Pokud by ti to vypadlo, stačí kliknout na kamerku vpravo nahoře.)


Středa:  Předložky

Čtvrtek:  Blue test

 • PS: Blue test – Unit 11 – Nalep nálepky a doplňuj slovíčka. Nezapomeň si vyškrtávat z nápovědy ;-)

VLASTIVĚDA

Úterý:  Nerostné bohatství a průmysl

 • Pamatujete si, jak jsem vám vyprávěla, že kvůli nalezišti hnědého uhlí zbourali celé město Most? A aby zachránili alespoň kostel, přestěhovali ho po kolejích? Pořád mi nevěříte? Tak podívejte:  https://www.youtube.com/watch?v=n1s4Cb2LPn0

Pátek:  Životní prostředí

PŘÍRODOVĚDA

Pondělí:  Ve vodě a jejím okolí– Články už jsme četli minule.

 • Uč. str. 56 – Prohlédni si obrázky. 
 • PS str. 30/5+6 – Doplňuj informace a nalep obrázek.

Čtvrtek:  Ve vodě a jejím okolí

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • Shoda přísudku s podmětem (psaní i/y v koncovkách sloves v minulém čase)– Podmět rodu středního jsme se učili minule: TA „Koťata poskakovala.“ – tam se nepíše žádné i/y, ale  „a“
 • Pondělí:  Podmět rodu ženského
  • Uč. str. 120/1 – Přečtěte si článek a vyzkoušejte si otázky. 
  • Seš. D: str. 120/2 – Napište libovolných 5 vět a vyznačte vše podle zadání a vzoru v učebnici.
  • Jaké i/y se píše v minulém čase množného čísla rodu ženského??? TY – „Včely létaly.“ 
 • Úterý:  Podmět – DĚTI– POZOR !!! Je-li podmětem slovo DĚTI, píšeme v koncovce tvrdé -y!  Jako u ženského rodu. Např. TY“Děti se smály.“
  • Uč. str. 121/4 – ústně
  • Seš. D: str. 121/7 – Piš podle zadání v učebnici.
 • Středa:  Podmět rodu mužského– POZOR na životnost. Pomůže vám ukazovací zájmeno: TY „Hrady chátraly.“  X  TI „Muži závodili.“
  • Uč. str. 122/1 – Přečti si článek a vyzkoušej si otázky.
  • Seš. D: str. 122/2 (otázky a, b nedělej) – Napiš libovolných 8 vět. Pomáhej si ukazovacím zájmenem TI / TY.
 • Čtvrtek:  Podměty všech rodů – procvičování
  • Uč. str. 123/1 – Přečti si článek, vyzkoušej si otázky.
  • Seš. D: Uč. str. 123/4 – Napiš prvních 7 vět a vyznač podmět a přísudek podle zadání. Vyfoť a pošli mi do mailu 
 • V pátek máme svátek   8. květen – Den vítězství (konec druhé sv. války v Evropě r. 1945). Stachy byly osvobozeny již o dva dny dříve.

MATEMATIKA

 • pracovní list se souhrnným procvičováním. Pracovní list si vytiskni a na jeho vyplnění máš celý týden. Až budeš mít hotovo, vyfoť mi jej a pošli.
 • (Pokud někdo nemá možnost doma tisknout, domluvíme se na předání vytištěného papíru před školou.)
 • Kdo má chuť, může si procvičovat cokoli na stránkách, které už dobře známe:

ANGLICKÝ JAZYK

 • Pondělí:  Videohovor Sejdeme se všichni v 11 hodin. Připrav si učebnici, pracovní sešit a tužku. Nachystej si počítač s programem Teams nebo telefon s aplikací Teams. Počkej, až zavolám a přijmi hovor 
  • PS str. 52/A  – Společně si zkontrolujeme, jak se vám povedlo cvičení s hodinami.
  • Uč. str. 55/2 – „What time did the match start?“
  • PS str. 53/B – Our, their, his, her
 • Středa:  Must / mustn’t

VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

 • Pondělí:  Živočichové ve vodě a jejím okolí
  • Vydrýsek:  https://decko.ceskatelevize.cz/vydrysek   -1. díl – „O vydřím setkání“ – díly jsou seřazeny odspodu (Nepouštěj si všechny díly najednou, nech si je třeba na nějaké deštivé odpoledne )
  • Uč. str. 52+53 – Přečti si články a vyzkoušej si otázky
  • PS str. 29/2

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

Pondělí: Stavba věty jednoduché

Kdo, co: PES  +  Co dělal: ŠTĚKAL

 • Uč. str. 115/1 – Přečti si článek a vyzkoušej si otázky a, b, c, d.
 • Seš. D: Do sešitu si opište prvních 5 vět a vyznačte v nich základní skladební dvojice tak, jako je to vyznačeno v první větě. POZOR: zvratná slovesa podtrháváme celá, např. OBJEVIL SE.

– Učivo o holém a rozvitém podmětu a přísudku záměrně vynechávám. Vysvětlíme si jej ve škole.

Úterý:  Podmět a přísudek

Středa:  Shoda přísudku s podmětem– Jaké i/y se píše na konci sloves v přítomném a budoucím čase???  Ano, vždy měkké i !  To už víme.- Dnes se naučíme, jaké i/y se píše na konci sloves v minulém čase.

 • Uč. str. 118/1a,b,c,d – ústně
 • Seš. D: Uč. str. 118/2 – Utvoř a napiš  5 vět podle zadání v učebnici, vyznač základní skladební dvojice a barevně si zakroužkuj koncovky příčestí minulého. 

Čtvrtek:  Podmět rodu středního

 • Uč. str. 119/1 – Přečti si článek a vyzkoušej si otázky a, b, c.
 • Seš. D: Uč. str. 119/2 – Stránku si rozděl na 2 sloupečky a ty si nadepiš podle zadání v učebnici. Do každého sloupečku zapiš 5 správných slovních spojení.

MATEMATIKA

Pondělí

Úterý

Středa

(Jednotky krychlové nejsou učivem 4. tř. Tato informace je rozšiřujícím učivem.)

Čtvrtek

ANGLICKÝ JAZYK

Pondělí:  Videohovor (Časový rozvrh jednotlivých žáků je v mailu z 23. 4.)

 • Připrav si učebnici, pracovní sešit a tužku.
 • Nachystej si mobil na stojánek a počkej, až zavolám 
 • Fact File – Uč. str. 53

Středa:  What time is it?

What time is it?
 • Obrázek hodin si schovej za obal učebnice, v příštích hodinách jej budeš potřebovat.

Čtvrtek: Unit 11
NOVÁ SLOVÍČKA:match = zápasget ready = připravit sestand = státin front of = předbehind = zanext to = vedlemust = musethurry = spěchatS výslovností ti zase pomůže mikrofonek:https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=match

 • The football team: Uč. str. 54 – Přečti si obrázkový příběh.
 • PS str. 52/A – Read and draw = Čti a kresli: Přečti si krátký odstavec pod obrázky a vyhledávej v textu časové údaje a ty zakresluj do obrázků. (Jako nápovědu použij své obrázkové hodiny.)
 • Pokud ti to půjde, vyzkoušej si s rodiči rozhovor v rámečku pod cvičením PS 52/A. (Úlohu označenou ikonkou sešitu pod tímto cvičením nedělej.)

Příští týden si zase dáme konverzaci v Aj při videohovoru a procvičíme si dialogy o určování času

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

Procvičování vzorů podstatných jmen

 • Vzory mužské: Uč. str. 111+112
 • Vzory mužské, ženské i střední: Uč. 113
 • Sloh – Bohatost vyjadřování: Uč. str. 114
 • Čtení: Projekt „Čtení pomáhá“
 • Interaktivní cvičení
 • Online testík – Vzory souhrnně

MATEMATIKA

Procvičování písemného dělení

 • .: str. 36/1+3+4,  102/14
 • PS: str. 40/1+3,  42/8,  43/3,  45/13
 • Intreaktivní cvičení
 • Online pětiminutovka

PŘÍRODOVĚDA


Motýli

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen rodu mužského

 • Vzor MUŽ: Uč. str. 107/13
 • Vzor STROJ: Uč. str. 108 – 110
 • Interaktivní cvičení
 • Online testík
 • Čtení: Pokračujte ve čtení oblíbené knížky, kterou si zapište do svých čtenářských deníků.


MATEMATIKA 

Opakování a procvičování

 • PS: str. 34/3,  35/4,  37/1+3,  38/5,  42/6,  43/1+2
 • Interaktivní cvičení
 • Online pětiminutovka


ANGLICKÝ JAZYK

Why? Because. (Proč? Proto.)

VLASTIVĚDA

ČR

 • Vodstvo ČR: Uč. str. 21-23,  PS str. 14,15
 • Města ČR: Uč. str. 24 a 1. část str. 25,  PS str. 17

PŘÍRODOVĚDA 

Na louce

 • Hmyz: Uč. str. 47,  PS str. 24/1+2

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vltava

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vlastní tvorba

 • Velikonoční dekorace či jarní příroda

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen rodu mužského

 • Vzor HRAD: Uč.: str. 102
 • Vzor MUŽ: Uč.: str. 104+105
 • Interaktivní cvičení
 • Čtení: pokračujeme ve čtení oblíbené knížky nebo časopisu či poslechu audioknihy

MATEMATIKA

Opakování a procvičování

 • PS: str. 32/6, 33/9, 34/2, 36/6, 37/2
 • Online pětiminutovka
 • Interaktivní cvičení

ANGLICKÝ JAZYK

Let’s help them

 • .: str. 50/5
 • PS: str. 48/E
 • Easter rhymes and games

VLASTIVĚDA

Vodstvo ČR

 • .: str. 20 + 1. část str. 21
 • PS: str. 13/1
 • Interaktivní cvičení
 • Online „testík“

PŘÍRODOVĚDA

Ptáci

 • .: str. 46
 • PS: str. 24/3 + 25/4
 • Úkol pro zájemce: Pozorování ptactva a jiných živočichů a pořizování fotografií
 • Úkol pro zájemce: Pozorování ptactva a jiných živočichů a pořizování fotografií

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
  • Vzor PÁN: Uč.: str. 97 – 99
  • Vzor hrad: Uč.: str. 100 – 101
  • Interaktivní cvičení
 • Čtení: Pokračujeme v četbě oblíbené knížky nebo časopisu

MATEMATIKA

Opakování a procvičování

 • PS: str. 28/1+3+4,  29/6+7,  30/8+9+11
 • Tvorba vlastní slovní úlohy
 • Interaktivní cvičení

ANGLICKÝ JAZYK

Unit 10

 • Elephants in danger: Uč.: str. 49
 • Because: PS: str. 46+47
 • Watching video in English

PŘÍRODOVĚDA

Na louce

 • Trávy a květiny: Uč.: str. 44+45
 • Práce s textem a s obrázky: PS: str. 22+23
 • Sběr nových exemplářů do herbáře

VLASTIVĚDA

Pvrch ČR

 • Pohoří a nížiny: Uč.: str. 16 – 18,  PS: str. 11+12
 • Interaktivní cvičení

Po 23. 3. – Pá 27. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • Vzory podstatných jmen
  • Procvičování rodu ženského: Uč. str. 92 – 94
  • Rod mužský: Uč. str. 95 – 97
 • Čtení: pokračujeme v četbě oblíbené knížky

MATEMATIKA

 • Pondělí 23.03.
 • Úterý 24.03.
  • učebnice 83/13,14,15
 • Středa 25.03.
  • učebnice 16,17,19
 • Pátek 27.03.
  • pracovní list Celá čísla – v e-mailu
 • po celý týden budou přidávána procvičování na internetové stránky www.matika.in a www.umimematiku.cz 

ANGLICKÝ JAZYK

Dokončení Unit 9 +  Unit 10

 • Blue test: PS p. 10 – „It’s the weekend“
 • Vocabulary: Unit 9
 • Test Time: PS p. 41
 • The green space station: Uč. p. 48;  PS p. 46

VLASTIVĚDA

ČR

 • Využití map a jízdní řád: Uč. str. 12+13;  práce s turistickou mapou
 • Poloha ČR: Uč. str. 14+15;  PS str. 9;  DDÚ str. 10

PŘÍRODOVĚDA

Na poli +  Na louce

 • Práce s textem a s obrázky: PS str. 20/2;  21/3+4+5
 • Trávy a květiny: Uč. str. 44+45;  PS str. 22

Týdenní plán učiva   16. 3.  – 20. 3.

Čj:   Vzory rodu ženského: růže, píseň + Dopis

 • Učebnice str. 85 – 90 
 • příslušná on-line cvičení (zasílaná mailem)
 • týdenní DÚ ve virtuální třídě na:   https://www.gramar.in/cs/

Aj:   going to

 • Dokonči Unit 8
 • Učebnice str. 44 + 45 
 • PS str. 42 + 43
 • Příslušná on-line cvičení, a písničky (zasílané mailem)

Vla:   Orientace na mapě, Měřítko mapy, Nadmořská výška, Značky

 • Učebnice str. 8 – 11
 • PS str. 7
 • Příslušná on-line cvičení (zasílaná mailem)

Pří:   Na poli: obiloviny, okopaniny, plevel; Savci

 • Učebnice str. 37 – 40
 • PS str. 20/1
 • Příslušná on-line cvičení (zasílaná mailem)

Pondělí 16. 3.

MATEMATIKA 

 • procvičování na stránkách www.matika.in v sekci domácí úkoly
 • pracovní sešit str.25-27 
 • učebnice str. 81

ČJ:

Vytisknout si můžete zde

Aj:

 • Let’s sing a song:  The months

Pří:   Okopaniny, plevely

 • Uč.: str. 39 – 41 Pročti si a pomocí učebnice doplň prac. sešit.
 • PS: 18/3, 19/5 (Dobrovolně si můžete udělat pěstitelský pokus 19/4.)

Pátek 15. 3.

ČJ:

Vla:

 • Práce s mapou
 • Uč.: str. 6+7 Pročtěte si a pomocí učebnice vyplňte prac. sešit.
 • PS: str.: 5+6

Čt:

 • Přečtěte si kousek z vaší knížky, tak jako každý den. 

Čtvrtek 12. 3.

ČJ:

https://slideplayer.cz/slide/12240784/

Aj:

Pří:

Středa 11. 3.

Čj:

 • Uč.: str. 81 – pročtěte si ústně
 • Pozor na koncovky -ami !!! Tam je vždycky měkké i !!!
 • Některá slova mají pouze množné číslo: např. kalhoty, prázdniny, kamna

Zahrajte si počítačovou hru: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-zena1.html

M:

Aj:

 • Uč: str. 40
 • PS: str.38