3. třída

Po 15. 6. – 19. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • věta jednoduchá
 • základní skladební dvojice
 • opakování

MATEMATIKA

 • opakování

Po 8. 6. – Pá 12. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • citoslovce
 • souvětí (U str. 128). Napište mi odpověď na otázku v úloze 1d a pošlete mi vzorce souvětí ze cvičení číslo 2.
  • U 129 cv 1
  • spojovací výrazy
 • diktát U 130/7
 • slovesa určitá

MATEMATIKA

 • matika.in – násobilkové obdélníky.
 • videohovor – krokování a šipkový zápis (U 83/1) a naučíme se nový povel (U 91/1.2)
 • počítáme čas
 • dělení se zbytkem
 • početní operace PS 28/4

PRVOUKA

Planety

 • Další zajímavé video o sluneční soustavě:  https://www.youtube.com/…20s  
 • Otázky pro pozorné diváky: Která planeta je nejmenší? Které planetě se říká „večernice“ či „jitřenka“? Která planeta je největší? Která planeta má nejviditelnější prstence? 
 • Uč. str. 68 – Přečti si text a prohlédni si obrázky. Zkus si odpovědět na kontrolní otázky pod článkem.

Výpravy do vesmíru

 • Cesta na Měsíc:  https://www.youtube.com/…x=2
 • Uč. str. 69 – Přečti si text a prohlédni si obrázky. 
 • Pamatujete si ještě, jak jsme se spolu ve škole učili hledat Polárku?
Orientace bez pomůcek – Kamzíci Brno
 • PS str. 60 – Dnes si v prvouce zarýsujete :-)

Video pro zájemce:

 • Pokud budete mít čas a chuť, můžete si třeba za nějakého deštivého dne pustit tento krátký dokumentární film o souhvězdích:  https://www.youtube.com/…9ls
 • Vesmír můžete zkoumat i pomocí mobilní aplikace. Např. „Skymap“

Po 1. 6. – Pá 5. 6.

ČESKÝ JAZYK

 • předložky.
  • V přiloženém pracovním listě si po naší hodině vypracujte cv. 1 a 2.
  • Ostatní cvičení jsou dobrovolná
 • spojky – videohovor
  • Na gramar.in si vyzkoušejte jejich poznávání.
 • slova spisovná – PL
 • gramar.in hra Tajenka
 • částice – Podívejte se na video.
  • V přiloženém pracovním listě si vše o částicích zopakujete.

MATEMATIKA

 • pracovní sešit – cv. 7 na straně 21
 • dobrovolný úkol – hlavolam v učebnici 77/5
 • učebnice strana 77 cvičení 4 a) – jen modrou tabulku
 • videohovor – dělení se zbytkem
  • Učebnice 88/1, PS 35/2
 • oblékání krychle
  • učebnice strana 89 nahoře
  •  cv. 1 – Využijte přiložený soubor s čtvercovou sítí, vybarvěte a pokuste se složit krychli
  • Cvičení 2 je dobrovolné

PRVOUKA

VESMÍRRoční období

Sluneční soustava

Cvičení pro zájemce:

Slunce

 • Video:  https://www.youtube.com/…qtU
 • Uč. str. 67 – Přečti si článek a prohlédni si obrázky
 • PS str. 59 – Doplň správné informace. Dokážeš naše planety vyjmenovat zpaměti???

Cvičení pro zájemce:

Po 25. 5. – Pá 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • volné psaní
  • Napiš si úvodní větu: V uprýsování kružnice. Vezměte do ruky kružítko a s jeho pomocí zkuste vytvořit podobný obrázek, jako je v příloze.lynulých dvou měsících jsem…
  • A piš nepřetržitě přibližně 3 minuty o tom, co jsi minulé měsíce dělal/a, zažíval/a, jaké pro Tebe byly.
 • příslovce 
 • příslovce na webu gramar.in
 • písanka str. 7
 • gramar.in – pravopis i/y

MATEMATIKA

 • rýsování kružnice – obrázek, jako je v příloze
 • rozdíl mezi kružnicí a kruhem 
 • U cvičení 1 a 3 ze strany 75  
 • videohovor – písemné násobení
  • U str. 68 nahoře
 • indické násobení
  • U 76/2
 • U 76/4
 • U 75/4

PRVOUKA

Obojživelníci a bezobratlí

 • Od vajíčka k žabce:  https://www.youtube.com/watch?v=XOgSDQ5X-NA
 • Uč. str. 65 – Přečti si články a prohlédni si obrázky. Pamatuj, že i čolek a mlok patří mezi obojživelníky. A co vlastně znamená slovo obojživelník??? Děti, které zůstaly doma mi mohou napsat odpověď do zprávy 
 • PS str. 55 – Dneska budete kromě psaní také stříhat a lepit správné obrázky.

Cvičení pro zájemce:

Já to hravě zvládnu 6

 • PS str. 57 – Ověř si své znalosti a dovednosti. Vypracuj samostatně. Děti, které zůstaly doma mi práci vyfotí a pošlou 

Po 18. 5. – Pá 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

Slova příbuzná
Text k tvoření
Slovní druhy
 • naučte se zpaměti vyjmenovat slovní druhy tak, jak jdou za sebou
 • Přečtěte si přiložený text a napište (psace) jeho pokračování podle své představy. Můžete nakreslit i obrázek, který bude vypravování ilustrovat. Nezapomeňte používat pravidla pravopisu, která jsme se už naučili. 😁 Svou práci mi, prosím, pošlete.  
 • procvičíme si pravopis a také rozlišování vět jednoduchých a souvětí. Cvičení najdete v Poznámkovém bloku nebo jako pracovní list (v příloze).
 • slova protikladná (slova opačného významu). Např. holka – kluk, malý – velký, mluvit – mlčet. Cvičení je v Poznámkovém bloku (a v příloze)
 • slova příbuzná (Jsou to slova, která mají společný kořen a významově spolu souvisí např. stavět, stavitel, staveniště, postavit, stavební…) V příloze je cvičení, to vypracujte do sešitu a pošlete mi ho, prosím.
 • číslovky

ANGLICKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • po delší době navštívíme rodinu Klosových.  Zkuste správně zodpovědět všechny otázky v kvízu.
 • budeme rýsovat. Konečně přijde na řadu kružítko 😁. Dokážete pomocí kružítka nakreslit takový obrázek jako je v příloze? Geometrické tvary, ze kterých je obrázek sestaven, se nazývají kružnice. Z kolika kružnic je obrázek narýsován? Než se pustíte do práce, podívejte se na video.  Poloměr nás zatím nebude zajímat, důležité je, jak zacházet s kružítkem. Další rady najdete také v učebnici na str.72.
 • pracovní sešit strana 8 cvičení 3. (Připomenutí: násobení a dělení má přednost před odčítáním a sčítáním. Závorky mají přednost před vším.) Vypočítaný úkol mi, prosím, pošlete.
 • Slovní úloha – učebnice 72/6. Řešení mi pošlete.
 • Stovková tabulka
  • PS 19/1

PRVOUKA

Ryby

 • Uč. str. 63 – Přečti si článek a prohlédni si obrázky.  Nabídka názvů pro cv. 2:  sladkovodní ryby (štika, pstruh, úhoř, kapr, sumec), mořské ryby (tuňák, mečoun, sardinka, makrela)
 • PS str. 54 – Pokus se doplnit správné informace bez koukání do učebnice ;-) Nakonec si učebnici otevři a cvičení si podle ní zkontroluj.

Pozor!  Patří delfín a velryba mezi ryby? Ne. Jsou to savci – rodí živá mláďata a kojí mladé mateřským mlékem. 

  Cvičení pro zájemce:

Plazi

 • Uč. str. 64 – Přečti si článek a prohlédni si obrázky.
 • PS str. 55 – Doplň informace.

POZOR! První pomoc při uštknutí zmijí:

 1. Klid, minimální pohyb, sundat stahující předměty, aby se zpomalilo vstřebávání jedu.
 2. Dezinfekce a sterilní překrytí rány.
 3. Postižené místo umístit pod úroveň srdce. Např. nechat poraněnou nohu viset z nosítek.
 4. Zajistit transport uštknutého do nemocnice – pokud možno s minimem vlastního pohybu.
 5. NIKDY jed nevysávej ani nezaškrcuj místo uštknutí!!!!!

Pamatuj, že zmije vždy raději uteče, jakmile se dozví, že jdeš kolem. A tak choď do přírody ve správném obutí a dívej se, kam šlapeš ;-)

Po 11. 5. – Pá 15. 5.

ČESKÝ JAZYK

 • minulý týden jsme se při videohovorech seznámili se zájmeny. Připomeňte si je ve videu.
 • pracovní list (případně opište zájmena a doplňte zkratkou)
 • zájmena na skolakov.eu
 • zájmena a přídavná jména na rysava.websnadno.cz
 • určování rodu a čísla u zájmen – pracovní list

MATEMATIKA

 • V matematice jsme se seznámili s geometrickými tělesy. Na youtube jsem našla hezké video, které Vám připomene vše, co jsme se spolu učili. Je k jiné učebnici matematiky než používáme, ale to nevadí. Až Vám bude vše jasné, vyplňte kvíz. Jako nápovědu můžete použít přiložený přehled.
 • pracovní sešit 10/1, 24/1, 31/1, 32/1
 • Neposedové U 66/1
 • Pavučina PS 7/6
 • Písemné násobení
  • učebnice str. 65 nahoře nebo toto video
  • PS strana 11 cvičení 1 (pošlete mi ho, prosím)

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

„Před Servácem (13.5.) není léta, po Serváci s mrazy veta.“
„Ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži.“
„Pan Serboni pálí stromy. (PANkrác SERvác + BONIfác)“
„Déšť svaté Žofie (15.5.) švestky ubije“

Znáte tyhle pranostiky? „

Ledoví muži“ to tedy letos naplánovali naprosto přesně 
Tento týden budeme pokračovat ve zvířecí říši:
Savci

 • Uč. str. 61 – Přečti si článek a prohlédni si obrázky.
 • PS str. 52 – Doplň informace.

Cvičení pro zájemce:

Ptáci

 • Uč. str. 62 – Přečti si článek a prohlédni si obrázky.  

(cv. 2 – Pokud někdo zapomněl, kteří ptáci jsou stěhovaví a kteří ne, tady je malá obrazová nápověda ;-)

Sborovna.cz - portál pro učitele
Sborovna.cz - portál pro učitele
 • PS str. 52 – Doplň informace.

Cvičení pro zájemce:

Po 4. 5. – Čt 7. 5.

Tento týden se opět uvidíme. Tentokrát zkusíme práci ve skupinkách – dvojicích. V tabulce si vyberte, kdy a s kým se chcete účastnit videohovoru.

ČESKÝ JAZYK

 • na gramar in si procvičte psaní i/y
 • zopakujte a procvičte si přídavná jména – kvíz
 • dnes budeme psát. Měli  bychom být v písance na straně 5.  
 • časování sloves – MTeasm nebo TADY

MATEMATIKA

 • učebnice matematiky str. 63 cv. 5. Dokážete vyřešit alespoň jeden sčítací trojúhelník ? (Řešení mi, prosím, ofoťte a zašlete.)
 • v pracovním sešitě najdete na straně 5 ve cvičení 6 tři úlohy. Poradíte si s nimi? (Nenechte se nachytat) Pokud mi je pošlete ofocené, dozvíte se, jestli jste postupovali správně
 • Na matika.in jsem vybrala dvě úlohy pro druháky (Rozděl a Psovodi). Než začnete počítat, přečtěte si pozorně návod „Jak řešit úlohu“.
 • Učebnice matematiky – přepište do sešitu a vypočítejte cvičení 3 ze strany 61. A pošlete mi ho, prosím.

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

Chráněné, léčivé a jedovaté rostliny

 • Uč. str. 59 – Prohlédni si obrázky rostlin a pozorně si přečti text v učebnici.
 • PS str. 50 – Vyzkoušej si, zda dokážeš doplnit správné informace bez nakukování do učebnice  Pokud si nevíš rady, učebnici si ještě jednou otevři a všechno si zkontroluj.

Společné znaky živočichů

 • Uč. str. 60 – Přečti si článek.
 • PS str. 51 – Doplň správné informace.

Po 27. 4. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • slovní druhy – video
 • úkol zadaný ve videu
 • opakování látky o podstatných jménech (přiložený soubor)
  • procvičení ZDE
 • opakování látky o slovesech (přiložený soubor)
  • procvičení ZDE
 • přídavná jména
 • učebnice str. 116
 • prezentace kdyby nefungovala, tak pdf – zadaný úkol prosím ofotit a zaslat

MATEMATIKA

 • násobilkové obdélníky – MTeams (případně matika.in)
 • indické násobení matika.in
 • násobilkové obdélníky s podmínkou – učebnice 59/2 (PL s násobilkovým obdélníky přiloženo)

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

ROSTLINY
Společné znaky rostlin 

 • Podívej se, jak klíčí semínko:  https://www.youtube.com/watch?v=iFCdAgeMGOA
 • Uč. str. 55+56   
 • PS str. 48
 • Pomoz rodičům s péčí o zahrádku a zasej si třeba semínka hrášku. Můžeš zkusit i domácí pokus s naklíčením hrášku na vlhké vatě a pozorovat, jak rostlinky klíčí .

Cvičení pro zájemce: http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_znaky1.htm

Části těla rostlin

 • Uč. str. 57+58   
 • PS str. 49

Cvičení pro zájemce:

Po 20. 4. – Pá 24. 4.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • násobilka zde. (Pokud Vám stránky nebudou fungovat, počítejte příklady na násobení na matika.in nebo v Početníčku.)
 • Zvířátka dědy Lesoně – masky

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

NEŽIVÁ PŘÍRODA

 • Prověrka:  PS str. 46 „Já to hravě zvládnu“ – Vyfoť a pošli mi buď na e-mail nebo do MS-Teams, můžeš dostat 1 
 • Úkol pro zájemce: Založ si herbář. Při procházkách do přírody můžeš sbírat jarní květiny, doma si je vylisovat a pomocí tenkých proužků lepící pásky je přilepit na čtvrtky. Doplň název rostliny, případně datum a místo sběru. Až se vrátíme do školy, prohlédneme si společně vaše „úlovky“ 
 • (Při určování květin ti kromě encyklopedie pomůže aplikace  v mobilu – např. „PlantNet“.)

Út 14. 4 – Pá 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

 • napište dopis Kecálkovi a povyprávějte mu, co jste o Velikonocích dělali
 • Jak se píše dopis si připomeňte v učebnici na straně 45. Dopis napište rukou (psace), dobře zkontrolujte pravopis, můžete nakreslit i obrázek. Dopis vyfoťte a  do konce týdne mi ho pošlete mailem.
 • Vyzkoušejte si, jak umíte vyjmenovaná slova vy – vysoký – výt. Je to doplňovací cvičení, které se samo oznámkuje.
 • psaní správného i/y po V – předpony -vy/-vý
 • doplňovací cvičení. Prosím, pošlete mi výsledky mailem – pod cvičením je tlačítko Odeslat výsledky e-mailem – na adresu klimova@skolastachy.cz. 

MATEMATIKA

 • náhodná procházka – ve videu​​​​​​
 • učebnice na straně 60 cvičení 1
 • pracovní list
 • V matematice si na matika.in připomeňte zvířátka dědy Lesoně. Vezměte si na pomoc tabulku a papír a tužku – udělejte si lístečky se zvířátky, sestavte si družstva, vyměňujte zvířátka, přemýšlejte

PRVOUKA

NEŽIVÁ PŘÍRODA

Cvičení pro zájemce:

Po 6. 4. – St 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • násobilkové obdélníky s neposedy na matika.in
 • indické násobení dvoumístným číslem – VIDEO
 • učebnice str. 58 cv. 1. – 4 příklady. Pokud můžete, vyfoťte a pošlete mi, co jste spočítali.

PRVOUKA

VELIKONOCE

 • .: str. 54
 • PS: str. 47

Interaktivní cvičení pro zájemce:

Po 30. 3. – Pá 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • každý den si v PS sešitě nebo v Početníčku vyberte alespoň jedno cvičení a vypočítejte ho. Napište k němu dnešní datum.
 • připomeňte si písemné odčítání na matika.in.

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

 NEŽIVÁ PŘÍRODA

 • Uhlí: Uč.: str. 49,  PS str. 41
 • Chráníme přírodu: Uč.: str. 50,  PS: str. 42

Cvičení pro zájemce:

Po 23. 3. – Pá 27. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • seznamte s vyjmenovanými slovy po V
 • podívejte se na video
 • vysvětlení, co každé slovo znamená, najdete tady
 • slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po V – učebnice str. 103 a cvičení TADY
 • slova s předponou vy- vý-.  Jak je poznat se dozvíte v přiloženém souboru. Pak si zkuste cvičení na vyjmenovaná slova po V na gramar.in.

MATEMATIKA

 • rozhodněte, jestli děti říkají pravdu. Pomůže Vám obrázek v PS – strana 6 na vložených listech
 • tvrzení dětí najdete v tomto cvičení
 • učebnice str. 56 cvičení 2. Přepište 1. a 3. sloupeček do školního sešitu a vypočítejte. Kontrolu proveďte pomocí kalkulačky.
 • indické násobení – matika.in
 • pracovní sešit strana 38 cvičení 1

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

NEŽIVÁ PŘÍRODA

 • Lidské výtvory: Uč. str. 46;  PS str. 39
 • Horniny a nerosty: Uč. str. 47;  PS str. 40

Úkoly pro zájemce: 

ANGLICKÝ JAZYK

Úterý 17. 3 . – pátek 20. 3.

ČESKÝ JAZYK

 • slova protikladná
  • Slova protikladná si můžete procvičit zde – Ke slovu v rámečku vymyslete slovo protikladné, pro kontrolu klikněte na rámeček.
  • Procvičovat můžete také hraním pexesa.
  • na závěr vyplňte cvičení
 • doplňte si Slovníček vyjmenovaných slov po S podle učebnice
 • na stránce gramar.in si procvičte abecedu a pravopis vlastních jmen (Malé nebo velké písmeno)

MATEMATIKA

 • v Početníčku si vyberte jedno cvičení na písemné odčítání a jedno na dělení
 • na stránce matika.in si procvičte pavučiny krychlové stavby, součtové trojúhelníky a zkuste autobus

ANGLICKÝ JAZYK

PRVOUKA

Zájmové organizace a charita

 • Učebnice: str. 43
 • PS: str. 37

Časová osa + Minulost, současnost a budoucnost

Úterý 17. 3.

MATEMATIKA

 • Na stránkách matika.in si procvičte hady s násobením a výstaviště.

ČESKÝ JAZYK

 • V českém jazyce jsem pro vás připravila doplňovací cvičení ZDE.
 • V písance si napište další stránku.

Pondělí 16. 3.

 • v matematice písemné odčítání (bez pomůcky) a násobilkové obdélníky
 • v češtině procvičte vyjmenovaná slova po S a vyhledávání podstatných jmen
 • pokračujte v četbě vybrané knihy – Napište mi do konverzace v Teams, jak se jmenuje hlavní hrdina Vaší knihy, kde a kdy se kniha odehrává (minulost, současnost, budoucnost) a kolika body zatím knihu hodnotíte.

Úkoly do 13. března

Český jazyk

 • Jednu stránku v písance.
 • Vybrat si knihu a začít ji číst. Budeme si o ní ve škole povídat.
 • Navštívit alespoň jednou stránky gramar.in a procvičit si probraná vyjmenovaná slova.

Matematika

 • V Početníčku si vybrat jedno cvičení na písemné sčítání (nebo odčítání) a jedno cvičení na dělení.

Prvouka

Čtvrtek 12. 3. 2020
Povolání dospělých

 • Učebnice: str.42 – Přečtěte si článek a pomocí učebnice jako nápovědy vyplňte stránku v prac. sešitu.
 • Pracovní sešit: str. 36
 • Poslechněte si následující písničku (klikněte na odkaz): https://www.youtube.com/watch?v=W-GfjYleff4